Izračun odpravnine odpoved iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, 108. člen ZDR-1

Opomba: delavec je tudi v primeru, da sam poda izredno odpoved iz razlogov po 111. členu ZDR-1, upravičen do odpravnine, kot je določena v 108. členu ZDR-1. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz drugih razlogov odpravnina po 108. členu ZDR-1 ne pripada. Izračunana vrednost bo brezpredmetna.

Obdobje trajanja delovnega razmerja:

od: do:  

Če je treba izjemoma (praviloma pustite prazno) dodati še kakšno obdobje, kliknite tukaj Dodaj obdobje

datum vročitve odpovedi:  Vnesite obračunano bruto plačo (uporabite podatek iz plačilne liste pod SKUPAJ BRUTO oz. drugo ustrezno postavko, ki ustreza tej vsebini). V primeru, da v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo niste prejemali plače, je treba vnesti plačo, ki bi jo prejeli, če bi delali.

1. mesec  
2. mesec  
3. mesec  

Kliknite za izračun odpravnine ob upoštevanju vnesenih podatkov.

Odpravnina znaša EUR *, zapadlost .* Ta obrazec omogoča informativni izračun, ki je odvisen od pravilnosti vnesenih podatkov. Avtor ne zagotavlja pravilnosti izračuna, saj je pravilnost lahko odvisna od okoliščin, ki jih obrazec ne predvideva. Čeprav je obrazec preizkušen, napačno delovanje v posameznem primeru ni izključeno. Avtor v nobenem primeru in na noben način ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi uporabe informativnega izračuna.

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine