Področja dela

CIVILNO PRAVO

DELITEV SOLASTNINE

 

ODŠKODNINE

 

DEDOVANJE - ZAPUŠČINSKI POSTOPKI

 

ZEMLJIŠKI SPORI

  • priposestvovanje
  • motenje posesti
  • služnosti
  • sporna meja

 

POGODBE

 

DELOVNO PRAVO

ZA PODJETJA

 

VARSTVO PRAVIC DELAVCEV

 

KAZENSKO PRAVO

 • zastopanje v postopkih policije
 • zastopanje v predkazenskem postopku
 • zastopanje na glavni obravnavi
 • svetovanje

 

GOSPODARSKO PRAVO

GOSPODARSKI SPORI

  • sodni postopki v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz gospodarskih poslov

 

IZVRŠBE / IZVRŠILNI POSTOPKI

  • elektronski predlog za izvršbo
  • poizvedbe o premoženju
  • spremljanje uspeha izvršbe
  • svetovanje
Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine