Kako delamo

KAKO POTEKA SODELOVANJE Z NAŠO ODVETNIŠKO PISARNO

  • vsakdo nam lahko najprej pošlje vprašanje (Vprašajte odvetnike!) in dobi hiter brezplačen odgovor, ki sicer ni pravni nasvet in je namenjen le tistim, ki lažje pišejo po mailu, kot pa kličejo po telefonu. Po mailu lahko dobite le tiste informacije, ki jih tudi sicer pri vseh odvetnikih lahko dobite brezplačno (n. pr. ali zastopamo in svetujemo na določenem področju, ali bi sprejeli določen primer, ali je primer sploh za odvetniško zastopanje ipd.) S tem se izognemo situacijam, ko bi se na plačljivem posvetu zgodilo, da gre za zadevo, ki je pisarna ne pokriva. Zakaj je tu poudarjena brezplačnost? Ravno zaradi poudarjanja ločevanja med brezplačnim DOGOVARJANJEM za morebitno naročilo odvetniških storitev in plačljivim SVETOVANJEM in ZASTOPANJEM. Vaše vprašanje in naš brezplačni odgovor sodita v postopek dogovarjanja in v tem postopku ne nastajajo za nobeno stran nikakršne obveznosti. S tem, da je poudarek na brezplačnosti, ste vi lahko gotovi, da ste se le zanimali za naše zastopanje in da niste še nič plačljivega naročili.

 

LAHKO PA TUDI BREZ E-MAILA IN KAR TAKOJ:

  • pokličete po telefonu (tel. 01 / 433 86 12 ali GSM 031 315 300, vsak dan od 9.00 do 15.00)
  • kratko opišete zadevo
  • dogovorite se za sestanek (ta je plačljiv, gl. rubriko Koliko stane)
  • na sestanku pojasnite zadevo v celoti (gl. rubriko Naš način)
  • odvetnik svetuje način reševanja
  • izveste za stroške, ki bodo predvidoma nastali
  • če se odločite za zastopanje, podpišete pooblastilo.

 

VLJUDNO VABIMO IN PRIPOROČAMO, DA NAM PIŠETE TUDI PO ELEKTRONSKI POŠTI!

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine