Kdo smo

Pravniška ekipa odvetniške pisarne (brez admin. sodelavcev)

Pravniška ekipa odvetniške pisarne (brez admin. sodelavcev)

 

Odvetnik Peter Mele Odvetnik Peter Mele je ustanovitelj in vodja odvetniške pisarne. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1996. Vodi, koordinira in nadzira delo vseh članov pisarne. Pri strokovnem delu se osredotoča na svetovanje podjetjem pri odnosih z zaposlenimi in pri postopkih v zvezi z njimi, pri fizičnih osebah pa na kazenske postopke in na postopke za delitev solastnega premoženja. Peter Mele aktivno obvlada angleški, hrvaški ter srbski jezik.
Primož Greif, odvetniški pripravnik Odvetnik Primož Greif sodeluje s pisarno že od leta 2008, zaposlen pa je od januarja 2010. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je z oceno cum laude diplomiral leta 2009, pravniški državni izpit pa je opravil leta 2013. Največ se ukvarja z obligacijskim, gospodarskim, stvarnim, delovnim in socialnim pravom. Komunicira v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.
Julija Pajnik Odvetnica Julija Pajnik je na Pravni fakulteti z oceno cum laude diplomirala leta 2011. Najprej se je za pet let zaposlila v notarski pisarni, kjer je delala tudi kot notarska pomočnica, od leta 2016 naprej pa je zaposlena v odvetništvu, Pravniški državni izpit je opravila v novembru 2013. Ukvarja se predvsem z gospodarskim, obligacijskim, stvarnim, zemljiškoknjižnim, izvršilnim in insolvenčnim pravom, sodeluje pa tudi s strankami, s katerimi ima odvetniška pisarna sklenjeno dolgoročno pogodbo o pravnem sodelovanju. Opravlja tudi funkcijo upraviteljice v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Komunicira v angleškem jeziku.
   
Odvetniška kandidatka Nina Kuzmič se je v odvetniški pisarni zaposlila po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2011, pravniški državni izpit pa je opravila v mesecu maju 2016. Največ se ukvarja z delovnim, izvršilnim, obligacijskim in odškodninskim pravom, sodeluje pa tudi s strankami, s katerimi ima odvetniška pisarna sklenjeno dolgoročno pogodbo o pravnem svetovanju. Komunicira v angleškem, hrvaškem in srbskem jeziku.
Tone Sušec, univ. dipl. pravnik Tone Sušec, univ. dipl. pravnik, je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2002. Pri svojem delu se osredotoča izključno na specialna pravna področja, kot so področje nepremičnin in transakcij z njimi, svetovanje investitorjem pri potencialnih spremembah zazidljivosti oz. povečanju gabaritov ter pogojev gradnje, gradbene pogodbe, gospodarske pogodbe z mednarodnimi elementi, statusno gospodarsko pravo, ustanavljanje družb v tujini ter s področjem odkupa terjatev. Komunicira v angleškem, francoskem, nemškem, srbskem in hrvaškem jeziku, pasivno pa obvlada tudi italijanski jezik.
Maja Južnik Maja Južnik Panič - njeno delo predstavlja vodenje logistike odvetniške pisarne. Komunicira v angleškem jeziku.

 

 

 

 

Odvetniška pisarna Mele Odvetniška pisarna Mele je trdno povezan prijateljski team, ki se redno skupaj udeležuje tudi športnih aktivnosti. Na fotografiji na smučanju v marcu 2010.

 

Telefonske klice sprejemajo administrativne sodelavke in sodelavci. Priporočamo, da jim poveste svoje ime in priimek, razlog vašega klica ter ostale podatke, po katerih boste vprašani. Le tako lahko zagotavljamo, da boste hitro prejeli vse potrebne informacije oz. da vas bomo lahko po potrebi poklicali nazaj.

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine