Koliko stane

Tako, kot na drugih področjih, so cene na enoto določene v naprej, količine pa so le predvidljive, ne v celoti določljive. Možna je vnaprejšnja približna ocena stroškov za tipičen potek zadeve.


UVODNI ali SAMOSTOJNI PRAVNI POSVET:

 • vsakih začetih 15 minut = 20 EUR (vključno z DDV)

 

CENA ZASTOPANJA:

 • praviloma se vse nadaljnje zastopanje zaračuna v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS št. 2/15)
 • vrednost točke: 0,80 EUR (velja od 1.1.2018)
 • uveljavljamo nekatere izjeme od cen po Odvetniški tarifi (zanje izveste v primeru izraženega interesa za naše storitve)

 

OBROČNO PLAČILO:

 • fizičnim osebam nudimo možnost obročnega plačevanja odvetniških storitev
 • v takšnih primerih pripravimo nezavezujočo oceno predvidenih stroškov
 • stranka plača predujem, nato pa v določenem obdobju, odvisnem predvsem od predvidenega trajanja primera, vsak mesec enak znesek
 • morebitno preplačilo/doplačilo glede na dejansko vrednost storitev se uredi po zaključku primera

 

 POSLOVNI SUBJEKTI:

 • pravno svetovanje izven sodnih postopkov se zaračuna po urni postavki (zanjo izveste v primeru izraženega interesa za naše storitve)
 • posamezne tipične storitve imajo v naprej določeno (fiksirano) število potrebnih ur (tako lahko natančneje planirate strošek)
 • po opravljenem uvodnem posvetu vam lahko izdelamo ponudbo (če gre za svetovanje izven sodnih postopkov)
Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine