Novice

Vlada izbrala tri mesta kandidatov za sodnika na ESČP

15. oktober 2015

Vlada je dne 14.10.2015 med 15 kandidati za tri mesta kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice izbrala pet kandidatov, ki naj bi bili najprimernejši na podlagi njihovega preteklega dela in osebne ter strokovne integritete. Po oceni vlade so najprimernejši kandidati Nina Betetto, Marko Bošnjak, Miodrag Đorđević, Klemen Jaklič in Nina Peršak.

 

Razpis za tri mesta kandidatov za sodnika na ESČP je ministrstvo za pravosodje objavilo 7. avgusta, nanj pa se ...

Preberi več >>

Pošto za sodišče lahko oddate tudi na bencinskih servisih Petrol

07. avgust 2015Ustavno sodišče RS je potrdilo, da se dan oddaje priporočene poštne pošiljke na bencinskem servisu družbe Petrol šteje kot dan izročitve sodišču, kar je pomembno zlasti pri dokazovanju pravočasnosti oddaje pošiljk.  

To pomeni, da ima oddaja priporočene poštne pošiljke na enem izmed 114 bencinskih servisov Petrol, enako veljavo, kot če bi pošiljko oddali priporočeno na Pošti ali osebno na sodišču, saj je Petrol pogodbeni partner Pošte Slovenije. Tukaj si lahko ...

Preberi več >>

Aprila na vladi spremembe zakona o referendumu

26. marec 2015

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga bo vlada predvidoma obravnavala v začetku aprila. S spremembami se zakon usklajuje s spremembami ustave s področja referenduma, tako med drugim na novo ureja postopek odločanja državnega zbora o zavrnitvi razpisa referenduma.
 
S spremembami ustave maja 2013 je bil namreč zakonodajni referendum urejen povsem na novo, zato je treba ustrezno spremeniti tudi zakon o referendumu in ...

Preberi več >>

Ministrstvo za pravosodje objavilo pojasnilo o namenu izvršilnega postopka

11. februar 2015Ministrstvo za pravosodje je zaradi številnih nejasnosti, ki se med državljani pojavljajo v zvezi z delom izvršiteljev, njihovimi pooblastili in organi, ki nadzorujejo njihovo delo, na svoji spletni strani objavilo pojasnilo o pomenu in namenu izvršilnega postopka, ki predstavlja izredni postopek, predviden za primere, ko dolžniki svojih obveznosti ne izpolnijo prostovoljno. Takrat je izvršilni postopek in prek njega poseg v dolžnikovo lastnino upnikova edina možnost, da pride do ...Preberi več >>

V letu 2015 načrtovane številne spremembe zakonodaje s področja pravosodja

07. januar 2015

Iz napovedi ministra za pravosodje je mogoče razbrati, da bodo spremembe v pravosodju pomembna tema tudi v letu 2015. Na februarski seji Državnega zbora bodo poslanci odločali o manjšem reformnem svežnju, ki se ga sprejema po skrajšanem postopku. V tem okviru je predvieda reforma zakona o sodiščih, o sodniški službi, o državnem tožilstvu, o brezplačni pravni pomoči in o sodnem registru. Po pojasnilih ministrstva se v novele vključuje predvsem priporočila skupine držav za ...

Preberi več >>

Služba za razvoj sodne uprave pri Vrhovnem sodišču je organizirala V. konferenco dobrih praks v sodstvu

17. december 2014

Služba za razvoj sodne uprave pri Vrhovnem sodišču je organizirala V. konferenco dobrih praks v sodstvu, ki je potekala na Brdu pri Kranju. Svoje projekte so predstavila okrajna sodišča v Piranu, Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu,  Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter okrožna sodišča v Slovenj Gradcu in Mariboru.  Predstavili so projekte prenove poslovnih procesov, ki potekajo po sodiščih ter posledice informatizacije in uvedbe e-poslovanja, podelili pa so tudi ...

Preberi več >>

Državni zbor RS s 76 glasovi za sprejel novelo ZKP

02. december 2014

Državni zbor RS je s 76 glasovi za in brez glasov proti sprejel novelo Zakona o kazenskem postopku, s katero so dopolnjena predvsem pravila prevajanja in tolmačenja v predkazenskem in kazenskem postopku. Pomembna novost so tudi posodobljena določila o pravnem pouku in o pritožbi zoper policijsko pridržanje, ki traja več kot šest ur.

Novela zakona o kazenskem postopku usklajuje slovensko zakonodajo z dvema evropskima direktivama. Vsebuje predvsem manjše spremembe in dopolnitve zakona, ...

Preberi več >>

Poočitev sprememb podatkov o imetnikih pravic – fizičnih oseb v zemljiški knjigi

19. november 2014

 

Vrhovno sodišče RS je preko spletne strani Sodstva RS izdalo obvestilo, da bo projektna skupina iZK dne 15.11.2014 in 16.11.2014 izvedla prevzem (osveževanje) podatkov o imetnikih pravic – fizičnih osebah iz izvorne evidence, to je centralnega registra prebivalstva.


Gre za poočitev sprememb podatkov o fizičnih osebah, ki so imetnice pravic, vpisanih v zemljiško knjigo, na podlagi 116. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1). Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu ...

Preberi več >>

Odškodninska odgovornost delavca, obveznost varovanja poslovne skrivnosti

17. november 2014

 

Kot poslovna skrivnost se lahko štejejo zgolj podatki, ki so skladno z zakonodajo jasno in konkretno opredeljeni, ne pa podatki, javni po zakonu in podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Tako je Višje delovno in socialno sodišče s sodbo opr. št. Pdp 1132/2013 potrdilo sodbo sodišča prve stopnje v delu, v katerem se je opredelilo glede poslovne skrivnosti.

 

Višje delovno in socialno sodišče zaključuje, da je sodišče prve stopnje pravilno odločilo, da ...

Preberi več >>

Predlog novele ZUJF

07. november 2014

 

Vlada je na včerajšnji seji obravnavala predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ. Z novelo želi vlada odpraviti neskladnosti z ustavo. Decembra lani je namreč Ustavno sodišče
​ugotovilo, da je v nasprotju z ustavo določba, po kateri preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance. Z novelo bi bili pogoji za oba spola ...

Preberi več >>

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine