Ministrstvo za pravosodje predstavilo novo ureditev izvršbe na nepremičnino, obremenjeno z zemljiškim dolgom

17. september 2014

Ministrstvo za pravosodje je na svoji spletni strani predstavilo glavne značilnosti nove ureditve izvršbe na nepremičnino, ki je obremenjena z zemljiškim dolgom.

 

Prva novost, ki jo izpostavlja ministrstvo, je oklicni postopek imetniku zemljiškega pisma, ki v praksi izgleda tako, da sodišče najpozneje ob izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine objavi oklic, s katerim pozove imetnika zemljiškega pisma, da sodišču v treh mesecih od dneva objave oklica sporoči svoje identifikacijske podatke in mu izroči izvirnik zemljiškega pisma. Če imetnik zemljiškega pisma tega pravočasno ne stori, velja domneva, da je imetnik zemljiškega pisma ustanovitelj zemljiškega dolga, če se najpozneje na razdelitvenem naroku ne dokaže drugače. Če pa imetnik zemljiškega pisma terjatve v izvršilni postopek ne prijavi niti na razdelitvenem naroku, izgubi svojo terjatev iz zemljiškega pisma. Novela ZIZ-J torej za upnike, ki imajo terjatev zavarovano z zemljiškim dolgom, uvaja obveznost prijave terjatve, kar mora imetnik zemljiškega pisma storiti najkasneje na razdelitvenem naroku.

 

ZIZ-J določa tudi prehodno ureditev, po kateri se nova ureditev postopka izvršbe na nepremičnino, ki je obremenjena z zemljiškim dolgom, izvede tudi v izvršbah na nepremičnine, ki že tečejo, pa sodišče še ni izdalo sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine.

 

Več o novostih ureditve izvršbe na nepremičnino, obremenjeno z zemljiškim dolgom, si lahko preberete tukaj.

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine