NOVOSTI NA PODROČJU DELA NA ČRNO

18. avgust 2014

 

20. maja je začel veljati novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Zakon, ki se bo začel uporabljati 18. avgusta (razen 12. do 16. člen, prvi, drugi in tretji odstavek 28. člena in 29. do 32. člen, ki bodo stopili v veljavo 1.1.2015), med drugim uvaja dodatne izjeme, kot so brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na črno in na novo ureja osebno dopolnilno delo.

 

Spremembe zakona bodo prispevale predvsem k učinkovitejšemu nadzoru nad delom in zaposlovanjem na črno.
Zakon nadzor nad zaposlovanjem na črno prenaša na nov organ in sicer iz Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) na Finančno upravo Republike Slovenije. Tudi nadzor nad delom na črno nad posamezniki se s Tržnega inšpektorata prenaša na Finančno upravo Republike Slovenije. Inšpektorat za delo bo lahko izdal prepovedno odločbo, kadar bo pri izvajanju svojih drugih pristojnosti sumil, da gre za zaposlovanje na črno.

 

Več o spremembah zakona lahko preberete tukaj.

 

Vir: IUS INFO

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine