Služba za razvoj sodne uprave pri Vrhovnem sodišču je organizirala V. konferenco dobrih praks v sodstvu

17. december 2014

Služba za razvoj sodne uprave pri Vrhovnem sodišču je organizirala V. konferenco dobrih praks v sodstvu, ki je potekala na Brdu pri Kranju. Svoje projekte so predstavila okrajna sodišča v Piranu, Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu,  Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ter okrožna sodišča v Slovenj Gradcu in Mariboru.  Predstavili so projekte prenove poslovnih procesov, ki potekajo po sodiščih ter posledice informatizacije in uvedbe e-poslovanja, podelili pa so tudi priznanja za dosežke na področju pravosodja.


Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleše je v nagovoru pohvalil prizadevanja vseh sodišč pri izoboljšanju rezultatov poslovanja sodišč. Rezultati kažejo, da novi in spremenjeni načini poslovanja omogočajo učinkovitejše reševanje zadev, poslovanje sodišč pa se s tem izboljšuje. Sodišča so v zadnjih štirih letih uspela zmanjšati število nerešenih zadev s 470 tisoč na 300 tisoč, letos pa je število nerešenih pomembnejših zadev prvič se znižalo pod 100.000.

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine