Socialni partnerji podpisali kolektivno pogodbo za dejavnost trgovine

26. marec 2014

Socialni partnerji so dne 24.3.2014 podpisali novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine  Slovenije, ki bo začela veljati prvi koledarski dan v naslednjem mesecu, po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogajanja za novo panožno kolektivno pogodbo so se sicer začela že pred skoraj letom dni, saj je bilo potrebno vsebino kolektivne pogodbe uskladiti z novim Zakonom o delovnih razmerjih - ZDR-1, poleg tega pa je prejšnji kolektivni pogodbi z dnem 31.12.2013 prenehala veljavnost (čeprav bi bila nekaj časa še možna uporaba njenega normativnega dela).

V novi kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine so socialni partnerji uskladili varovalke za zaposlene, ki opravljajo delo prodajalca ali trgovskega poslovodje na način, da morajo biti, ne glede na izobrazbo, znanja in delovne izkušnje, razvrščeni najmanj v IV. (prodajalec) oziroma V. (trgovski poslovodja) tarifni razred. Kolektivna pogodba v postavljenih zakonodajnih okvirih delodajalcem omogoča večjo fleksibilnost, brez poseganja v pravice delavcev.

Besedilo nove kolektivne pogodbe v Uradnem listu RS še ni bilo objavljeno, več o delovnem pravu pa si lahko preberete tukaj.

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine