Spletni vpogledovalnik za preveritev posredovanja izdanih zemljiškoknjižnih sklepov

19. marec 2014

Od ponedeljka, dne 17.3.2014, je na uradni spletni strani Sodstva Republike Slovenije na voljo spletni vpogledovalnik, s katerim je mogoče preveriti, ali in kdaj je bil sklep, izdan v zemljiškoknjižnem postopku, posredovan na GURS. Vpogledovalnik je na voljo na spletni strani www.sodisce.si pod zavihkom „Preverjanje statusa posredovanja ZK sklepov na GURS“.

 

Skladno z dogovorom med Zemljiško knjigo in GURS, se na GURS posredujejo sklepi in obvestila v zvezi s tistimi postopki, ki se nanašajo na spremembe lastninske pravice. Spletni vpogledovalnik omogoča, da posameznik z vnosom opravilne številke postopka oz. sklepa (Dn številka) pridobi informacijo o tem, ali je bil sklep, izdan v konkretni zemljiškoknjižni zadevi poslan na GURS in kdaj. S tem posameznih dobi informacijo o tem, ali je bil GURS o spremembi lastninske pravice že obveščen in bo posledično lahko tej spremembi prilagodil tudi lastne evidence.

 

GURS svoje evidence usklajuje s podatki iz Zemljiške knjige, zaradi česar je Vrhovno sodišče RS že leta 2013 GURS-u posredovalo celotno stanje vpisanih lastninskih pravic v zemljiški knjigi za potrebe konsolidacije podatkov in učinkovitega odpravljanja morebitnih neskladij. Podobno se na GURS pošiljajo zemljiškoknjižni sklepi, ki se nanašajo na spremembe lastninske pravice.

 

Stanje vpisa podatkov o nepremičninah v zemljiški knjigi pa je mogoče brezplačno preveriti z vpogledom v elektronsko zemljiško knjigo na portalu e-sodstvo.

 

Celotno besedilo novice, objavljene s strani Vrhovnega sodišča RS, je dostopno na spletni strani www.sodisce.si, spletni vpogledovalnik pa se nahaja tukaj. Več o področjih dela naše odvetniške pisarne pa si lahko preberete tukaj.

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine