Sprejet nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

28. april 2014

Državni zbor RS je na seji dne 23.4.2014 sprejel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, katerega ključni namen je preprečevanje sive ekonomije, enostavna in dostopna ureditev osebnega dopolnilnega dela in večja socialna varnost. Zakon v Uradnem listu RS še ni bil objavljen.

Skladno z določbami zakona za delo na črno ne štejejo sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo in osebno dopolnilno delo. Za zaposlovanje na črno pa ne štejejo kratkotrajno delo, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo. Zakon določa tudi podrobnejše opredelitve vsake od teh oblik dela.

Poglavitna novost, ki jo vpeljuje novi zakon, je uvedba t.i. vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela, ki bodo podlaga za plačilo prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

Več o tem si lahko preberete tukaj.

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine