Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju

12. maj 2014

Vlada RS je na seji dne 8.5.2014 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju in ga bo predložila Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. Uvaja se možnost prodaje na podlagi zavezujočega zbiranja ponudb, sodniku je dana možnost, da je izklicna cena na prvi javni dražbi 70% (in ne več 100%), ukinja se tretja javna dražba, spreminjajo se ureditev varščine, ukinja se pritožba zoper sklep o domiku, uvaja se oklicni postopek, kadar je nepremičnina obremenjena z zemljiškim dolgom in možnost prodaje cele nepremičnine, če gre za izvršbo na solastniški delež.

Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi.

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine