Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov

05. junij 2014

 

Državni zbor je dne 27.5.2014 na 66. izredni seji sprejel Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, na podlagi katerega bodo športniki ob uveljavitvi zakona prvič deležni konkretnih spodbud s strani države. Predlog zakona sta pripravila Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) in Sindikat poklicnih igralcev nogometa Slovenije po vzoru tujih ureditev, predvsem Nizozemske, Belgije, Francije in Španije, z namenom, da se poklicnim športnikom zagotovi socialna varnost tudi po koncu športne kariere. Kljub temu, da je vlada predlogu nasprotovala, ga je DZ sprejel s 43 glasovi za in 19 proti.


Cilj premostitvenega zavarovanja je, da v času, ko so športniki aktivni in so njihovi dohodki relativno visoki, varčujejo oziroma prispevajo del svojih dohodkov za čas po koncu športne kariere, država pa jih pri tem varčevanju spodbuja z ustreznimi davčnimi olajšavami. Višina prispevkov v t.i. premostitveni sklad je predvidena na lestvici mesečnih prihodkov. Navedeno pomeni, da bodo prispevki, ki jih bodo športna društva ali športniki sami plačevali za to zavarovanje, do določene višine izvzeti iz plačila dohodnine oziroma ne bodo obdavčeni. Športniki bodo deležni ugodnejše davčne obravnave ob vplačilu v sklad kot tudi ob izplačilu. Zakon je proti pričakovanjem doživel veliko podporo med športniki.

Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine