Odpravnina iz poslovnih razlogov 

V primeru, kadar je s strani delodajalca podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, pripada delavcu ob poteku odpovednega roka odpravnina. Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (v nadaljevanju kot: odpravnina iz poslovnih razlogov) je po višini natančno določena v zakonu o delovnih razmerjih in se v drugačni višini ne sme izplačati, če želimo, da se ne bo davčno obravnavala kot druga izplačila. Odpravnina iz poslovnih razlogov ni podvržena obračunu prispevkov, zato se izplača v enaki višini, kot je bruto izračun odpravnine iz poslovnih razlogov.

 

Za izračun odpravnine iz poslovnih razlogov sta pomembna naslednja elementa: povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo, in trajanje zaposlitve pri delodajalcu ter njegovih pravnih prednikih. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki jo je delavec prejel pri zadnjem delodajalcu, ne pomeni nujno, da izračun odpravnine iz poslovnih razlogov ne bo zajel morebitnih predhodnih zaposlitev; štejejo se tudi tista obdobja, ko je delavec delal pri npr. prevzetem podjetju.

 

Odpravnina iz poslovnih razlogov po višini ne sme presegati 10-kratnika povprečja treh zadnjih plač (podrobneje gl. zgoraj), razen če je s kolektivno pogodbo drugače določeno. Za izračun odpravnine iz poslovnih razlogov se upošteva vsa plača, torej z dodatki, ne le osnova. Odpravnina iz poslovnih razlogov znaša: število delovnih let krat 20% osnove za trajanje zaposlitve nad 1 do vključno 10 let, oziroma krat 25% osnove za trajanje nad 10 in do vključno 20 let ter število let krat 33,33% osnove za trajanje nad 20 let. Pojasnjeno v formuli: leta × procent × osnova. Za sam izračun odpravnine iz poslovnih razlogov se množijo z enakim (glede na leta pripadajočim) odstotkom vsa leta delovne dobe.

 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pomeni, da delavcu odpravnina iz poslovnih razlogov pripada obvezno; dogovor o tem, da se ji delavec odpove, pravno ni veljaven, pa četudi bi bil sklenjen v pisni obliki kot pogodba. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga kot eden od načinov prenehanja delovnega razmerja, ki je hud poseg v socialni položaj delavca, zagotavlja delavcu z odpravnino določeno materialno varnost. V primeru, da je delavcu podana odpoved iz razloga nesposobnosti, je za tak primer odpravnina enaka in izračunana na enak način, kot odpravnina iz poslovnih razlogov.

 

Ljubljana, 11.5.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine