Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Čeprav je v Sloveniji pogodba o zaposlitvi za določen čas prej pravilo, kot izjema, pa Zakon o delovnih razmerjih predvideva, da se pogodba o zaposlitvi za določen čas lahko sklene le v točno določenih primerih. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se najpogosteje sklepa iz razloga „začasno povečanega obsega dela“, čeprav v resnici pri delodajalcu obseg dela ni le začasno povečan, pač pa pogodba o zaposlitvi za določen čas delodajalcu prej nudi neko varnost, da z delavcem ne bo nadaljeval delovnega razmerja, če se ta pri delu ne bo izkazal. Pri poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas namreč ni predvidena nobena odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki bi delavcu odprla možnost zahtevati sodno varstvo.

 

V praksi se pojavlja vprašanje, ali pri kratkotrajni pogodbi o zaposlitvi za določen čas pripada delavcu regres za letni dopust (pogovorno imenovan tudi „letni regres“). Odgovor je, da letni regres pripada tudi v primeru, če je sklenjena le pogodba o zaposlitvi za določen čas, s tem, da v primeru pogodb o zaposlitvi, ki trajajo manj kot eno leto, pripada letni regres le v sorazmernem delu, vezano na pravico do letnega dopusta. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Torej letni regres v takšnih primerih ne pripada v polni višini. Posebnosti so tudi pri roku plačila, saj letni regres lahko pripada tudi šele v drugi polovici leta.

 

Pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas je v letu 2014 dobila novo ureditev odpravnina. Če delavcu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena, mu pripada odpravnina. Odpravnina pa ne pripada, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. Taka odpravnina se po višini izračunava drugače, kot pa odpravnina pri pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Če je bila pogodba sklenjena za več kot eno leto, se znesek poveča še za sorazmerni del osnovne odpravnine - za vsak mesec dela.

Ljubljana, 17.9.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine