Razveza zakonske zveze

Kadar zakonska zveza za enega ali oba zakonca postane nevzdržna, se zakonca odločita za razvezo zakonske zveze. Razveza zakonske zveze (oz. postopek za ločitev, kot se v praksi pogosto uporablja) je urejena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), pri čemer je razveza zakonske zveze mogoča na podlagi sporazuma ali z vložitvijo tožbe. Sporazumna razveza zakonske zveze je možna le, če sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum, ki ureja razdelitev premoženja po ločitvi in tudi sporazum o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. V kolikor takšnega sporazuma, s katerim bi zakonca uredila vsa medsebojna razmerja, zakonca ne dosežeta, se postopek za ločitev začne z vložitvijo tožbe na razvezo zakonske zveze. Vendar pa je v vsakem primeru razveza zakonske zveze sodna, saj postopek za ločitev vodi sodišče, ki zakonsko zvezo razveže ali na podlagi sporazuma ali pa po opravljeni razvezni pravdi, v postopek za ločitev pa je vedno vključen tudi Center za socialno delo, ki v primeru sporazumne razveze poda mnenje, ali je poskrbljeno za otrokove koristi, v primeru vložene tožbe pa opravi svetovalni razgovor.

 

V postopek za ločitev v primeru tožbe pa ni zajeta tudi razdelitev premoženja; slednjo lahko zakonca uredita v okviru sporazuma, ki ureja razdelitev premoženja, ali v drugem postopku (postopek za delitev skupnega premoženja).

 

Če je razveza zakonske zveze sporazumna, mora biti razdelitev premoženja urejena že s sporazumom, s katerim zakonca uredita vsa medsebojna razmerja. Če razveza zakonske zveze ni sporazumna, je potrebno premoženje deliti z ločenim sporazumom ali pa v drugem sodnem postopku. Včasih je potrebno vložiti tožbo na ugotovitev skupnega premoženja zakoncev. V tem pravdnem postopku sodišče ugotovi, katero premoženje je bilo pridobljeno z delom zakoncev v času trajanja njune zakonske zveze in kakšen delež na tem premoženju pripada posameznemu zakoncu. Če ni spora o obsegu in deležih, sodišče v nepravdnem postopku uredi razdelitev premoženja s sklepom, s katerim odloči, katere stvari iz njunega skupnega premoženja pripadajo posameznemu zakoncu.

 

Ljubljana, 29.8.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine