Sporazumna razveza zakonske zveze

Zakonska zveza se lahko razveže na podlagi sporazuma zakoncev (sporazumna razveza zakonske zveze) ali na podlagi tožbe enega od zakoncev. Tudi če je med zakoncema soglasje, da se opravi sporazumna ločitev, postopek vseeno poteka pred sodiščem. Da se doseže sporazumna ločitev, postopek zahteva vložitev predloga zakoncev na sodišče. Sporazumna razveza zakonske zveze zahteva tudi, da zakonca pred razvezo uredita vsa bistvena vprašanja, ki se nanašajo na skupne otroke in na medsebojna razmerja. Zakonca se morata pred razvezo sporazumeti o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema. Zakonca se ob ločitvi tako lahko sporazumeta, da obdržita skupno varstvo in vzgojo otrok, tudi po razvezi oziroma da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju oziroma da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem. K predlogu morata tudi predložiti v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, v katerem je določeno tudi, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja ter morebitno preživljanje zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Ko sodišče prejme predlog za sporazumno razvezo, ga pošlje na center za socialno delo. Center za socialno delo zakonca povabi na svetovalni razgovor. Na razgovor morata priti oba zakonca osebno , sicer se šteje, da je predlog, da se opravi sporazumna razveza zakonske zveze, umaknjen. Center za socialno delo izdela mnenje in ga pošlje sodišču. Sodišče na to mnenje ni popolnoma vezano, saj je dolžno upoštevati otrokovo korist. Čeprav je dogovorjena sporazumna ločitev, postopek ne more biti končan drugače kot s sodbo. Sodišče tako lahko potrdi vse dogovore iz sporazuma oziroma predlaga staršema, da skleneta drugačen sporazum, če ugotovi, da ta ni ustrezen in v korist otrok. Če novega sporazuma starša ne dosežeta, se šteje, da sporazumna razveza zakonske zveze ni mogoča. V kolikor se ne more doseči sporazumna ločitev, postopek omogoča razvezo s tožbo.

 

Sporazumna razveza zakonske zveze zahteva tudi sporazumno delitev skupnega premoženja. Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, je njuno skupno premoženje. Delitev skupnega premoženja se navadno izvede: ob smrti enega zakonca; ob razveljaviti ali razvezi zakonske zveze; med trajanjem zakona po dogovoru ali zahtevi enega in tudi na zahtevo zakončevega upnika. Za delitev skupnega premoženja se šteje, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka; zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Zakonca se lahko tudi sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju. Po ugotovitvi deležev na skupnem premoženju se postopek za delitev skupnega premoženja opravi po pravilih, ki veljajo za delitev solastnine. Sporazumno delitev skupnega premoženja določita zakonca s pogodbo, sklenjeno pred notarjem. Dogovor lahko tudi določa, da zakonca stvari prodata in si razdelita izkupiček. Če zakonca sporazuma o delitvi skupnega premoženja ne dosežeta, o tem odloči sodišče.  

 

Ljubljana, 13.5.2015, Odvetniška pisarna Mele


Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net 

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine