Sporazumna razveza zakonske zveze, delitev premoženja in skrbništvo

Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči. Če je zakonska zveza iz kateregakoli vzroka postala nevzdržna, sme vsak zakonec s tožbo zahtevati razvezo zakonske zveze. Sodišče lahko razveže zakonsko zvezo tudi na podlagi predloga zakoncev, t.i sporazumna razveza zakonske zveze. Sporazumna razveza zakonske zveze omogoča zakoncema ločitev na dostojanstven način, v katerem se ne razkriva intimna sfera njune zakonske zveze. Sporazumna razveza zakonske zveze se izvede le, če sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu z določbami zakona in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Sporazumna razveza zakonske zveze torej zahteva sporazum o vseh bistvenih vprašanjih, ki se lahko pri razvezi pojavijo. Pred izdajo sklepa o razvezi mora sodišče kljub doseženem sporazumu zakoncev ugotoviti, ali je s sporazumom poskrbljeno za varstvo, vzgojo in preživljanje skupnih otrok ter za stike med otroki in staršema v skladu s koristijo otrok.
    
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v 105. členu določa, da se morata starša, če ne živita ali ne bosta več živela skupaj, sporazumeti o varstvu in vzgoji (laično uporabljen izraz skrbništvo) skupnih otrok v skladu z njihovimi koristmi. Sporazumeta se lahko, da imata oziroma obdržita oba varstvo in vzgojo otrok ali da so vsi otroci v varstvu in vzgoji pri enem od njiju ali da so eni otroci pri enem, drugi pri drugem od njiju. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Izraz skrbništvo, ki se laično uporablja za izraz vzgoja in varstvo, pa ZZZDR opredeljuje v šestem delu od 178. člena do 223. člena pod drugim pomenom/namenom. Gre za posebno obliko varstva mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi (skrbništvo nad mladoletnimi osebami, skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost in skrbništvo za posebne namene).

Delitev premoženja ob ločitvi se opravi nad skupnim premoženjem, torej nad premoženjem, ki sta ga zakonca pridobila z delom v času trajanja zakonske zveze. Za delitev premoženja ob ločitvi se upošteva 59. člen ZZZDR, ki določa, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, zakonca pa za delitev premoženja ob ločitvi lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju. Delitev premoženja ob ločitvi je lahko sporazumna - zakonca se sama sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju ali pa sodna – zakonca zahtevata, da določi sodišče ta delež.

Ljublajna, 23.08.2016, Odvetniška pisarna Mele

 

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine