Sporazumna razveza zakonske zveze

Zakonska zveza je z zakonom urejena skupnost moža in žene, ki se sklene na podlagi svobodne odločitve zakoncev. Če je odločitev zakoncev za sklenitev zakonske zveze svobodna, pa ni povsem svobodna odločitev za prenehanje, saj je treba izkazati nevzdržnost. Prenehanje zakonske zveze lahko zakonca dosežeta v razveznem postopku, ki je v pristojnosti sodišč. Za razvezo zakonske zveze v pogovorni rabi pogosto zasledimo pravno sicer nepravilen izraz „ločitev“.

Zakonca, ki soglašata o razvezi zakonske zveze, lahko vložita sporazumen predlog pri pristojnem sodišču. Formalno tovrstni razvezi pravimo sporazumna razveza zakonske zveze. Sporazumna razveza zakonske zveze je priporočljiva za zakonca, ki imata skupne otroke. Že za zakonca je namreč stresen postopek za ločitev in otroci, v kolikor jih imata, razvezo staršev še težje prenašajo. Za zakonca, ki se želita izogniti množici sporov in nerešenih vprašanj, od katerih se jih največ nanaša ravno na otroke, je zato priporočljiva sporazumna razveza zakonske zveze ali laično rečeno sporazumna ločitev in otroci bodo razvezni postopek doživljali manj travmatično.

V postopku sporazumne razveze se morata zakonca sporazumeti o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na sporazumno ločitev in otroci oziroma njihove koristi morajo biti upoštevane pri njihovih odločitvah. Tako se morata zakonca, ki želita, da se opravi sporazumna razveza zakonske zveze, sporazumeti tudi o varstvu in vzgoji skupnih otrok, preživljanju ter o otrokovih stikih s staršema. Sporazum o varstvu in vzgoji ter preživljanju skupnih otrok mora biti v skladu z otrokovo koristjo, saj v nasprotnem primeru sodišče sporazumnemu predlogu ne bo sledilo. Neredko pa je težko doseči, da zakonca soglašata o razvezi ter o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na ločitev in otroci, v primerih težkih ločitev, pogosto postanejo predmet manipulativnih ravnanj staršev.

 

Razveza zakonske zveze ima za razvezana zakonca posledice tudi na premoženjskopravnem področju. Premoženje zakoncev je namreč skupno premoženje in ko zakonska zveza preneha, se skupno premoženje mora deliti, sicer obstaja tveganje zlorab z ene ali druge strani. Skupno premoženje predstavlja premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze. Domneva se, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka. Lahko pa zakonca dokažeta, da sta k skupnemu premoženju prispevala v drugačnem razmerju.

Delitev skupnega premoženja se opravi v ločenem postopku. Zakonca lahko skupno premoženje  razdelita s sporazumom, kar pomeni, da skleneta pogodbo, v kateri se dogovorita o višini deležev na skupnem premoženju. Sporazum o razdelitvi skupnega premoženja, ki mora biti v obliki izvršljivega notarskega zapisa, je tudi eden izmed pogojev, da je mogoča sporazumna razveza zakonske zveze. Poleg tega se morata zakonca sporazumeti tudi o tem, kdo ostane lastnik ali najemnik skupnega stanovanja. V kolikor se o delitvi skupnega premoženja zakonca ne moreta sporazumeti, se skupno premoženje na predlog zakoncev razdeli sodno po pravilih, ki veljajo za delitev solastnine.

 

Ljubljana, 29.9.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine