Sporazumna razveza zakonske zveze

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da je skrbništvo posebna oblika varstva mladoletnikov, za katere ne skrbijo starši, in polnoletnih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Skrbništvo nad mladoletnimi osebami ima namen, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev in da se varovanci usposobijo za samostojno življenje in delo. Skrbništvo nad drugimi osebami je varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje. Skrbništvo ima tudi namen, da se zavarujejo premoženjske in druge pravice in koristi oseb, ki so pod skrbništvom. Osebi pod skrbništvom postavi center za socialno delo skrbnika. Dolžnost skrbnika je prostovoljna in častna.

 

Laično se izraz skrbništvo uporablja tudi za vzgojo in varstvo otrok, o čemer se odloča pri razvezi zakonske zveze (t.i. ločitev) in mora biti v skladu z njihovimi koristmi. Ločitev zakonske zveze je lahko sporazumna ali na podlagi tožbe. Sporazumna razveza zakonske zveze se začne na predlog zakoncev. Sporazumna razveza zakonske zveze se izvede, če se zakonca sporazumeta o skrbništvu in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o delitvi skupnega premoženja (v obliki izvršljivega notarskega zapisa), kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora ugotoviti, ali bo predlagana sporazumna razveza zakonske zveze v delu, kjer je predlagana preživnina in dodelitev otroka, v skladu s koristjo otrok. O tem mora sodišče pridobiti tudi mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice. V kolikor sporazumna razveza zakonske zveze ni mogoča, je potrebno na sodišče vložiti tožbo za razvezo zakonske zveze.

 

Ločitev je zelo obremenjujoča za otroke. Zato morajo starši na objektiven način predstaviti otrokom razloge za ločitev in otroci se bodo s tem lažje soočili. V praksi je veliko primerov medsebojnega obtoževanja za ločitev in otroci ob tem doživljajo psihično škodo. Ni mogoče spregledati, kako težko dogajanje je za otroke ločitev in otroci se ne smejo izrabljati za uveljavljanje interesov katerega od zakoncev. Predvsem je pomembno, da starša otrokom posvetita več časa, pozornosti, nežnosti, jim omogočita, da izrazijo svoja čustva ter jim s tem olajšata ločitev in otroci bodo sčasoma to sprejeli.

 

Ljublajana, 19.05.2016, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine