Več o odpravnini

odpravnina ob upokojitvi odvetnik MeleOdpravnina je enkratno izplačilo, ki nastane zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti ter ob upokojitvi, pa tudi ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Odpravnina pri odpovedi ima socialno funkcijo, saj delavcu pomaga preživeti v prehodnem obdobju do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi. Odpravnina ob upokojitvi pa predstavlja plačilo za delavčevo zvestobo delodajalcu in omili znižanje prejemkov ob prehodu delavca iz zaposlitve v upokojitev. Ker je odpravnina oblika dohodka delavca, se ta obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Odpravnina se ne izplača, če delodajalec zagotovi ustrezno zaposlitev pri drugem delodajalcu.

 

Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. Odpravnino pri odpovedi določa 108. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Osnova za izračun odpravnine pri odpovedi je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Delavcu pripada odpravnina v višini: 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let; 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let ter 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

 

Kako je z odpravnino ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi pa je opredeljena v 132. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino. Odpravnina ob upokojitvi znaša dve povprečni mesečnih plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Odpravnina ob upokojitvi se plača delavcu v sorazmernem delu, če je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se je delno upokojil.

 

Odvetniška družba v Ljubljani

odvetniška družba v LjubljaniNaša odvetniška družba, ki deluje v Ljubljani, v Kranju in v Cerknici, vam lahko učinkovito pomaga pri uveljavitvi odpravnine, ki vam pripada. V kolikor delodajalec že dosojene odpravnine ne plača v določenem roku, vam lahko odvetniška družba na lokacijah v Ljubljani, v Kranju in v Cerknici svetuje in vas zastopa pri izterjavi. Odvetniška družba v Ljubljani in Kranju sprejema stranke po predhodnem dogovoru, v Cerknici pa tudi brez predhodne najave.

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.
Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o.
Resljeva c. 25, 1000 LJUBLJANA
t: +386 (1) 433 86 12
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Cerknica
Partizanska c. 6, 1380 CERKNICA
t: +386 (1) 705 15 93
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Podružnica Kranj
Nazorjeva 8, 4000 KRANJ
t: +386 (4) 238 05 56
f: +386 (1) 430 04 61
GSM: +386 (0) 31 315 300
e-pošta: mele.peter@siol.net
Delavnik:
Telefonsko smo dosegljivi vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 in najmanj do 16.00 ure.

Opozorilo po ZIsRPS
Google+


Facebook


Linkedin

Ostale vsebine