01

Za podjetja:

Delovno in gospodarsko pravo, izvršbe.
02

Za posameznike:

Dedno, stvarno, družinsko, premoženjsko in drugo civilno pravo.
03

Za nevladne organizacije:

Odnosi z ustanoviteljem, z uporabniki in v organizaciji, splošni akti in svetovanje, prilagojeno področju dela NVO.
01

Za podjetja

Pravno svetovanje in zastopanje:

 • v vseh postopkih pred sodišči
 • delovno pravo
 • postopki odpuščanja delavcev
 • postopki delovne in drugih inšpekcij
 • pogajanja s sindikati
 • zahtevki delavcev
 • izdelava / preverjanje / posodobitve splošnih aktov
 • statusne zadeve (npr. sprememba sedeža podjetja, prodaja poslovnega deleža)
 • gospodarsko pogodbeno pravo
 • dolžniško – upniška razmerja, izvršbe
 • prijave v postopkih stečaja / prisilne poravnave

Poleg naštetega nudimo podjetjem prilagojene rešitve za sleherno pravno problematiko.

 

Izvedi več ➜

02

Za posameznike

Pravno svetovanje in zastopanje:

 • pred sodišči v civilnih in upravnih postopkih
 • samostojna svetovanja v obliki posvetov
 • dedovanje / zapuščinski postopki
 • delitev solastnine
 • delitev skupnega premoženja zakoncev
 • razveza zakonske zveze
 • dodelitev otrok, stiki in preživnina
 • priposestvovanje lastninske in drugih stvarnih pravic
 • motenje posesti
 • mejni spori
 • sestava in preverjanje pogodb (npr. prodajnih, najemnih, menjalnih ipd.)
 • odškodninski zahtevki (npr. pri prometnih nesrečah)
 • pri dolgovih.

Poleg naštetega svetujemo in zastopamo tudi  na številnih drugih civilnih področjih in pri prekrških.

 

Izvedi več ➜

03

Za nevladne organizacije

Pravno svetovanje in zastopanje:

 • vse kot za podjetja
 • področje dejavnosti nevladnih organizacij
 • organizacija skupščin
 • področje socialnega varstva
 • odnosi z ustanoviteljem
 • priprava gradiv za svete zavodov
 • odnosi z uporabniki
 • upravni postopki
 • izdelava / preverjanje / posodobitve splošnih aktov v zvezi z uporabniki

Rešitve prilagajamo področju delovanja posamezne nevladne organizacije.

Izvedi več ➜

O podjetju

O pisarni

Odvetniška pisarna Mele

Danes je ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ena najboljših družb na področju odvetniškega poklica v Sloveniji, ki ji zaupajo številne pravne osebe in posamezniki tako doma, kot iz tujine. Naše stranke prihajajo s področij industrije, telekomunikacij, zavarovalništva, nevladnih organizacij, financ, izobraževanja, trgovine in številnih drugih. Zastopamo tudi posameznike v najzahtevnejših delovnih, civilnih in kazenskih zadevah.

 

Vključeni smo v Odvetniško zbornico Slovenije. Posebno ponosni smo na dejstvo, da smo popolnoma svobodni in neodvisni od kakršnihkoli drugih združenj, povezav ali ocenjevalcev, ki bi lahko kakorkoli neposredno ali posredno vplivali na naše delo ali lojalnost do strank.

Potrebujete nasvet odvetnika ali imate vprašanje?

Naša zgodovina

Zgodovina in dosežki
naše odvetniške družbe

Naša zgodovina

Vas zanima izračun odpravnine?

Zanimivosti iz prava

Novice in obvestila