Delovna razmerja in delovni spori

Delovna razmerja in delovni spori

Kategorija :
Delovno pravo, Zahtevki delavcev

Delovno pravo je področje, v okvir katerega sodijo delovni spori in delovna razmerja, odpuščanje in pravice delavcev, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali s strani zaposlenega.

 

Delovno pravo je zahtevno pravno področje, ki od odvetnikov zahteva poznavanje številnih predpisov in sodne prakse. Delovno pravo se nenehno spreminja, saj se nenehno spreminjajo zlasti kolektivne pogodbe, ki tudi sodijo v delovno pravo.

 

Delovna razmerja

Delovna razmerja se v marsičem razlikujejo od razmerij na drugih pravnih področjih, saj je za delovna razmerja značilno poudarjeno varstvo šibkejše stranke, da lahko ta ohrani zaposlitev.

 

Delovni spori

Delovni spori se ne končajo vedno v korist delavcev, čeprav je splošno mnenje dolgo časa bilo takšno. Delovni spori so pogosti, strokoven pristop pa je zanje odločilnega pomena.

 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi ali odpuščanje

Odpoved pogodbe o zaposlitvi (če poteka v večjem številu, uporabljamo izraz »odpuščanje«) je dejanje, značilno za delovno pravo, ki zahteva pravno pravilno obliko in vsebino. Laičen pristop, ko gre za odpoved oz. odpuščanje, še posebej v primerih, ko zanesljivo sledijo sodni spori, odločilno škoduje.

 

Odpuščanje delavcev je zahtevno in mora biti izvedeno pravno pravilno, saj so delovna razmerja zakonsko strogo urejena. Poenostavitve pri vprašanjih, kot je odpuščanje delavcev, so redko možne.

 

Pravice delavcev

Delovno pravo zahteva, da morajo biti pravice delavcev, ki zadevajo odpuščanje, zlasti odpravnina in odpovedni rok, zagotovljene s strani delodajalca. Tudi pravice do nadomestila za primer brezposelnosti so pogojene s pravno pravilno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Kadar delavci prejmejo nezakonito odpoved, pa ne storijo ničesar, namesto da bi se začeli delovni spori, lahko ostanejo brez pravice do nadomestila. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga na strani delavca pomeni, da ta ne bo mogel uveljaviti pravice do nadomestila za primer brezposelnosti. Ta pravica gre samo v nekrivdnih primerih prenehanja delovnega razmerja. Če je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi podana s strani delavca, pa nadomestilo lahko uveljavi, a le, če je delavec, ko je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi, pri tem upošteval predpisani postopek. Le tako bo lahko uveljavil svoje pravice. Priporoča se sklenitev pooblastilnega razmerja z odvetnikom. Še zlasti, kadar so na vidiku delovni spori. Delovni spori po veljavni ureditvi prav tako, kot ostali sodni spori, zahtevajo postavitev pravno pravilnih tožbenih zahtevkov, kar je za posameznike, še zlasti, če gre za odpuščanje, največji problem. Angažiranje odvetnika lahko pomeni, da stranka ohrani zaposlitev, nestrokoven pristop pa, da zaposlitev izgubi.

 

Delovno pravo je eno od glavnih pravnih področij naše odvetniške pisarne.

 

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.