Delovno pravo

Delovno pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Splošni akti

Delovno pravo je pravo, ki ureja delovna razmerjaOdvetnik za delovno pravo svetuje delavcem in delodajalcem pri urejanju delovnopravnih razmerij in jih zastopa v delovnih sporih.

 

Kaj je delovno pravo?

Delovno pravo ureja delovna razmerja, torej razmerja med delavci in delodajalci. Sklepanje, vsebina in prenehanje pogodb o zaposlitvi ter pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev iz delovnega razmerja, kot so letni dopust, regres, odpravnina in druge, niso določene le v Zakonu o delovnih razmerjih, pač pa tudi v različnih kolektivnih pogodbah, podzakonskih predpisih in internih aktih delodajalca. Ne glede na obširno in kompleksno ureditev delovnega prava pa se v praksi kot izjemno pomembno izkaže tudi poznavanje najnovejše sodne prakse sodišč, katere napotke je potrebno upoštevati še preden med delavcem in delodajalcem nastane delovni spor.

 

Delovni spori

Delovne spore delimo na kolektivne delovne spore, torej spore med delodajalci ali združenjem delodajalcev in med sindikati oziroma skupino delavcev, ter na individualne delovne spore, torej spore med konkretnima delavcem in delodajalcem. V vsakdanjem življenju so individualni delovni spori zagotovo pogostejši in imajo tudi večji vpliv na življenje posameznika. Med delavci in delodajalci se delovni spor največkrat pojavi zaradi nezakonite odpovedi, neizplačanih plač, regresa ali odpravnine, povračila povzročene škode ali vračila neupravičeno izplačane plače. Tožbe v delovnih sporih delavci in delodajalci vlagajo pri pristojnem sodišču po predpisanem postopku in v rokih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih, običajno preko izbranega odvetnika za delovno pravo.

 

Kako lahko pomaga odvetnik za delovno pravo?

Odvetnik za delovno pravo je pravni strokovnjak z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ki delavcem in delodajalcem pravno svetuje in jih v primeru delovnih sporov zastopa v postopkih znotraj podjetja, pred delovnimi sodišči in pred drugimi državnimi organi. Izkušnje pa kažejo, da je pomoč odvetnika smiselno poiskati še predno pride do delovnega spora. Izven sodišča odvetnik za delovno pravo delodajalcem najpogosteje svetuje pri urejanju delovnih razmerij v podjetju (kadrovsko svetovanje), delavcem pa pomaga uveljavljati njihove pravice in obveznosti v razmerju do delodajalca, še zlasti v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

 

Ljubljana, 3.12.2013, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.