Izplačilo odškodnine, dnevna odškodnina

Izplačilo odškodnine, dnevna odškodnina

Kategorija :
Obligacijsko pravo, Odškodnine

Odškodnina po prometni nesreči se izplača iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO) iz zavarovalne police povzročitelja prometne nesreče. Odškodnina je denarno nadomestilo, ki ga prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v prometni nesreči. Na podlagi sklenjenega avtomobilskega zavarovanja zavarovalnica poleg odškodnine za uničene in poškodovane stvari (materialno škodo) nudi tudi izplačilo odškodnine za telesne poškodbe, izplačilo odškodnine za primarni in sekundarni strah, izplačilo odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti ter zaradi smrti. Odškodnina po prometni nesreči se izplača vozniku ter vsem sopotnikom. Določena odškodnina po prometni nesreči za nematerialno škodo pripada tudi povzročitelju prometne nesreče, če ima ta sklenjeno AO+ zavarovanje voznika.

 

Višina odškodnine za nematerialno škodo je zelo odvisna od obsega poškodb, poteka in načinov zdravljenja, starosti oškodovanca, skratka kako hude so celotne posledice. Višina te odškodnine ni določena z zakonom ali kakšnim drugim predpisom, temveč je pravni standard, ki se določa za vsak konkreten primer posebej, mora pa biti v skladu z do sedaj oblikovano sodno prakso. Odškodnina po prometni nesreči za materialno škodo na vozilu se izplača s strani zavarovalnice na podlagi ocene škode. Za to praviloma ni zapletov. Zaplete se pri uveljavljanju druge materialne škodo (obleka, čevlji, elektronske naprave, itd.) ter nematerialne škode. Zato je pomembno, da se odškodnina zahteva s pravilno utemeljenim ter dokazno podprtim odškodninskim zahtevkom, ki ga lahko sestavi odvetnik. Odvetnik stroške za sestavo odškodninskega zahtevka zaračuna neposredno zavarovalnici. Izplačilo odškodnine po prometni nesreči se izvede praviloma v 1-2 mesecih.

 

Odškodnina po prometni nesreči pripada tudi oškodovancu za škodo, ki jo je povzročil neznan povzročitelj. Za takšne primere je organizirano Slovensko zavarovalno združenje, ki predstavlja gospodarsko interesno združenje vseh slovenskih zavarovalnic.

 

Odškodnina pripada v zakonsko določenih primerih po samem zakonu, v primeru, da je v korist oškodovanca sklenjeno ustrezno nezgodno zavarovanje, pa se poleg odškodnine izplačujejo tudi zavarovalnine. Dnevna odškodnina je zavarovalnina za poškodbo, ki je nastala kot posledica nezgode in se po polici nezgodnega zavarovanja v primeru nezgode izplača za vsak dan nesposobnosti za delo, torej za čas aktivnega zdravljenja. Dnevna odškodnina za čas aktivnega zdravljenja pripada tudi osebam, ki niso v delovnem razmerju in so brezposelne. Maksimalno se lahko izplača dnevna odškodnina za takšno število dni, kot ga določajo splošni pogoji zavarovanja – ne glede na težo poškodbe in čas zdravljenja. V primeru težjih poškodb in invalidnosti se izplačuje invalidnina glede na sklenjeno zavarovalno polico. Višina dnevne odškodnine je praviloma odvisna od police, ki se sklene – večja je zavarovalna vsota in posledično premija, večja je praviloma tudi dnevna odškodninaDnevna odškodnina se izplača največkrat v 14 dneh od ugotovitve potrebnih okoliščin.

 

Ljubljana, 19.11.2015, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje, pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.