Izvršbe

Izvršbe

Kategorija :
Dolžniki, Izvršbe, Izvršilno pravo

Izvršbe: e-izvršbe oziroma elektronske izvršbe so zajete v sklopu storitev, ki jih odvetniki opravljamo poslovnim subjektom in fizičnim osebam.

 

Elektronske izvršbe oz. e-izvršbe se vlagajo preko posebnega portala za izvršbe. Sklep o izvršbi je na podlagi elektronske oz. e-izvršbe izdan brez sodelovanja dolžnika. Ta ima možnost povedati svoje stališče šele potem, ko že prejme sklep o izvršbi. Vloži lahko ugovor zoper sklep o izvršbi, a nima na voljo elektronske oblike. Če se dolžnik in upnik v postopku elektronske oz. e-izvršbe ne strinjata o tem, da dolžnik dolguje, se kot posledica ugovora v postopku elektronske izvršbe opravi postopek tako, kot da je vložena tožba. Ko je ta postopek končan in ko obstaja pravnomočna sodba, je potreben še en izvršilni postopek, tokrat ne e-izvršbe, pač pa je podlaga za tovrstne izvršbe izvršilni naslov.

 

Izvršilni naslov

Praksa je pokazala, da posamezniki pogosto ne ločujejo, kaj je e-izvršba in kaj omogoča izvršilni naslov. Če elektronska oz. e-izvršba ni takoj uspešna, laične osebe pogosto ne znajo nadaljevati izvršbe. Izvršilni naslov je ponavadi pravnomočna sodba, izvršilni naslov pa je tudi drug akt, za katerega tako določa zakon (npr. pravnomočna sodna poravnava). Kadar je osnova za sklep o izvršbi izvršilni naslov, je lahko ugovor predvsem ta, da je terjatev plačana. Kadar obstaja izvršilni naslov, odpade možnost polemike o tem, ali dolg iz posla obstaja ali ne – o tem je že odločeno. Sredstva izvršbe so lahko rubež premičnine, rubež nepremičnine ali rubež na denarna sredstva na računih dolžnika.

 

Rubež premičnin, nepremičnin in denarnih sredstev

Denarna sredstva so navadno dobra izbira tedaj, kadar računi niso blokirani. Predlagati rubež na denarna sredstva pri blokiranih računih je nesmiselno. Dobro je vedeti, da ima lahko dolžnik denarna sredstva v še ne plačanih lastnih terjatvah. Rubež je možen tudi na te terjatve.

 

Kaj pa premičnine? Premičnine so lahko dobro sredstvo, paziti pa je treba, da se o njihovem obstoju prej prepričate. Premičnine v lasti tretjih (npr. stroji na leasing) ne bodo sposobne za rubež, saj dolžnik ni lastnik.

 

Rubež nepremičnine in premičnine stane največ, saj zahteva angažiranje izvršitelja, denarna sredstva pa ne. Ali rubiti nepremičnine za majhno terjatev? Odgovor je da, ker ko je dolžnik soočen, da je opravljen rubež nepremičnine, bo zagotovo spet postal sogovornik, pa čeprav se je mesece izmikal. Nepremičnine tako sploh ni nujno prodati na dražbi, saj lahko dolžnik, soočen z dejstvom, vendarle sam plača, samo da ne izgubi svoje nepremičnine, še zlasti, če v njej prebiva.

 

Dobra izbira in predvsem pravočasnost izvršbe (elektronske oz. e-izvršbe) sta ključna dejavnika, da so izvršbe uspešne.

 

Elektronske izvršbe so eno od glavnih področij dela naše odvetniške pisarne.

 

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.