Ločitev – tožba za razvezo zakonske zveze in delitev premoženja ob ločitvi

Ločitev – tožba za razvezo zakonske zveze in delitev premoženja ob ločitvi

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo, Solastnina

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Do razveze zakonske zveze (v praksi je pogosto uporabljen izraz ločitev) pride, kadar le ta postane iz katerega koli vzroka za enega ali oba zakonca nevzdržna. Postopek za ločitev ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Zakon ureja dve možnosti za razvezo zakonske zveze in sicer ločitev na podlagi sklenjenega sporazuma, druga možnost pa je tožba za razvezo zakonske zveze. Kadar se zakonca ne moreta sporazumeti o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in zakonca ne moreta doseči sporazuma za delitev premoženja ob ločitvi, kot to določa 64. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, lahko ločitev zahteva katerikoli od zakoncev, tako da se vloži tožba za razvezo zakonske zveze.

 

Tožba za razvezo zakonske zveze mora vsebovati razvezni razlog, kot ga določa zakon in sicer nevzdržnost zakonske zveze. Kdo od zakoncev je povzročil, da je zakonska zveza postala nevzdržna, ni pomembno.

 

V postopku za razvezo zakonske zveze sodišče odloča o obstoju razloga za razvezo in o vprašanju preživljanja, vzgoje, varstva ter stikov otrok s straši. Pred odločitvijo sodišča se tožba za razvezo zakonske zveze pošlje Centru za socialno delo, kjer se opravi z zakoncema svetovalni razgovor in se skuša doseči sporazum o ločitvi. Ko sodišče prouči mnenje Centra za socialno delo in vse pomembne okoliščine ter ugotovi, da je tožba za razvezo zakonske zveze utemeljena, izda sodbo s katero zakonsko zvezo razveže.

 

Med zakonci je pogosto problematična delitev premoženja ob ločitvi. Postopki za prenehanje zakonske zveze pa niso povezani z delitvijo skupnega premoženja zakoncev. Zakonca delitev premoženja ob ločitvi uredita v okviru ločenega sporazuma ali v drugem postopku za delitev skupnega premoženja. Skupno premoženje zakoncev je premoženje, ki ga pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze. Delitev premoženja ob ločitvi ne zajema posebnega premoženja zakoncev, to je premoženja, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze in premoženja, ki ga pridobi v času trajanja zakonske zveze, vendar ne z delom.

 

Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža zakoncev enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženje v drugačnem razmerju. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 59. členu določa, da v sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca, sodišče ne upošteva le dohodka vsakega zakonca, ampak tudi druge okoliščine, kot na primer pomoč, ki jo daje zakonec drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravi, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja. Zakonca se lahko sama sporazumeta o višini deležev na skupnem premoženju, lahko pa zahtevata, da sodišče določi delež. Po ugotovitvi deležev na skupnem premoženju se na predlog zakoncev skupno premoženje razdeli po pravilih, ki veljajo za delitev solastnine.

 

Ljubljana, 8.7.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.