Ločitev zakonske zveze – razveza

Ločitev zakonske zveze – razveza

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Kako poteka ločitev zakonske zveze?

Ločitev zakonske zveze je laični izraz (pravilno razveza), ki ga v tem sestavku uporabljamo le zaradi jasnosti. Ločitev je lahko sporazumna. Predlog/vloga za ločitev se s strani zakoncev vloži pri krajevno pristojnem okrožnem sodišču. V predlogu za sporazumno ločitev ni potrebno navesti razloga za ločitev zakonske zveze. Predno se vloga za ločitev vloži na sodišče, se morata zakonca sporazumeti o vseh bistvenih vprašanjih, ki se pri ločitvi zakonske zveze lahko pojavijo. Gre za vprašanja, ki se nanašajo na delitev skupnega premoženja, poleg navedenih vprašanj pa se mora urediti tudi zelo zahtevna tema: ločitev in otroci. To zajema ureditev vprašanj kot so: vzgoja in varstvo skupnih otrok, preživljanje skupnih otrok in stiki s staršema. O ustreznosti sporazuma v zvezi z otroki bo končno mnenje podalo sodišče. Pri tem je dolžno ugotavljati, kaj je najkoristneje za otroka. Svojo odločitev opre na mnenje Centra za socialno delo ter v zakonsko določenih primerih tudi na mnenje otroka.

 

Ločitev zakonske zveze in sodišče

Če se starša ne sporazumeta o bistvenih vprašanjih, je potrebno za ločitev zakonske zveze vložiti tožbo. Tožba/vloga za ločitev zakonske zveze mora v tem primeru vsebovati utemeljen razvezi razlog, ki je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih samo eden, in sicer nevzdržnost zakonske zveze. Krivda enega ali drugega zakonca za nastalo nevzdržnost za ločitev zakonske zveze ni pomembna. Sodišče tožbo takoj po prejemu pošlje Centru za socialno delo, ki tako kot pri sporazumni razvezi zakonca povabi na svetovalni razgovor. Zakonca morata na razgovor priti osebno, brez pooblaščencev (odvetnikov). V tem postopku za ločitev zakonske zveze sodišče odloča o obstoju razveznega razloga – nevzdržnost zakonske zveze ter o vprašanjih preživljanja, vzgoje in varstva ter stikih s skupnimi otroki. Pred odločitvijo mora pridobiti mnenje, ki ga da Center za socialno delo na podlagi svetovalnega razgovora. Upoštevati mora tudi mnenje razsodnega otroka, če ga ta poda.

 

Kako otroci prenašajo ločitev?

Vložena vloga za ločitev za otroke predstavlja veliko breme. Starši morajo na objektiven način predstaviti otrokom razloge za ločitev in otroci se bodo s tem lažje soočili. Ni mogoče spregledati, kako težka je za otroke ločitev in otroci se ne smejo izrabljati za uveljavljanje interesov katerega od zakoncev. Predvsem je pomembno, da starša otrokom posvetita več časa, pozornosti, nežnosti, jim omogočita, da izrazijo svoja čustva ter jim s tem olajšata ločitev in otroci bodo sčasoma to sprejeli.

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.