Ločitev zakonske zveze

Ločitev zakonske zveze

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Do razveze zakonske zveze pride, kadar le-ta postane za enega ali oba zakonca nevzdržna. V praksi se pogosto uporablja laičen izraz ločitev zakonske zveze. Postopek za ločitev zakonske zveze ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), pri čemer je ločitev zakonske zveze mogoče doseči na podlagi sporazuma ali  z vložitvijo tožbe. Sporazumna ločitev zakonske zveze je možna le, če sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum, ki ureja delitev premoženja ob ločitvi in tudi sporazum o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

 

V kolikor takšnega sporazuma, s katerim bi zakonca uredila vsa medsebojna razmerja, zakonca ne dosežeta, je ločitev zakonske zveze mogoča le še z vložitvijo tožbe za razvezo zakonske zveze. V vsakem primeru zakonsko zvezo razveže sodišče, in sicer ali na podlagi sporazuma ali pa po opravljeni razvezni pravdi, v postopku pa vedno sodeluje tudi Center za socialno delo, ki v primeru sporazume razveze poda mnenje, ali je poskrbljeno za otrokove koristi, v primeru vložene tožbe pa opravi svetovalni razgovor.

Ločitev in delitev premoženja se ne urejata v istem postopku. V kolikor gre za sporazumno razvezo zakonske zveze, se ločitev in delitev premoženja urejata istočasno, saj je predložitev v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjenega sporazuma o delitvi premoženja eden od pogojev za dopustnost takšne razveze. Sicer pa ločitev in delitev premoženja nista predmet istega postopka in morata zakonca premoženje deliti z ločenim sporazumom ali pa v drugem sodnem postopku.

 

Postopka za ločitev in delitev premoženja se med drugim razlikujeta tudi v tem, da sodišče zakonsko zvezo razveže v pravdnem postopku, premoženje pa se deli v nepravdnem postopku. Včasih je potrebno vložiti tožbo na ugotovitev skupnega premoženja zakoncev, pri čemer sodišče v tem postopku ugotovi, katero premoženje je bilo pridobljeno z delom zakoncev v času trajanja njune zakonske zveze in kakšen delež na tem premoženju pripada posameznemu zakoncu. Ločitev in delitev premoženja pa nista nujno vedno povezana, saj lahko zakonca skupno premoženje razdelita oz. ugotovita njegov obseg tudi neodvisno od tega, ali je bila zakonska zveza med njima razvezana ali ne.

Ločitev in otroci pa sta vprašanji, ki sta neločljivo povezani in ju je treba v primeru, da imata zakonca skupne mladoletne otroke, obravnavati istočasno in v istem postopku. Ob sporazumni razvezi zakonske zveze morata biti zakonca sporazumna o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema, ob vloženi tožbi na razvezo zakonske zveze pa o tem odloči sodišče. Ločitev in otroci sta tako vprašanji, ki ju ni mogoče urejati ločeno ali v različnih postopkih. Sodišče v teh primerih pri odločanju upošteva predvsem koristi mladoletnih otrok.

 

Ljubljana, 17.07.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.