O sporazumni ločitvi in ločitvi s tožbo

O sporazumni ločitvi in ločitvi s tožbo

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Sporazumna ločitev – sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok

Postopek za ločitev je opredeljen v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Sporazumna ločitev se začne na predlog zakoncev, ki ga vložita na krajevno pristojnem okrožnem sodišču. V predlogu ni potrebno navesti razloga za ločitev. Sporazumna ločitev se izvede, če sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema v skladu z določbami Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen. Preden se izvede sporazumna ločitev, mora sodišče ugotoviti ali je sporazumna ločitev glede varstva, vzgoje, preživljanja skupnih otrok ter stikov med otroki in staršema v skladu s koristjo otrok ter pridobiti o tem mnenje centra za socialno delo. Sodišče upošteva tudi otrokovo mnenje, če ga je otrok izrazil sam ali po osebi, ki ji zaupa in jo je sam izbral in če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

 

Potek ločitve s tožbo

Če se zakonca ne moreta sporazumeti o zgoraj navedenih bistvenih vprašanjih, se postopek za ločitev izvede s tožbo. Ločitev s tožbo predvideva, da je v tožbi obvezno naveden in utemeljen razvezni razlog, ki je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih samo eden in sicer nevzdržnost zakonske zveze. Krivda zakoncev za nastalo nevzdržnost za ločitev s tožbo ni pomembna. Sodišče tožbo takoj po prejemu pošlje centru za socialno delo, ki tako kot pri sporazumni ločitvi zakonca povabi na svetovalni razgovor. Zakonca morata na razgovor priti osebno, brez pooblaščencev. V postopku za ločitev s tožbo sodišče odloča o obstoju razveznega razloga ter o vprašanjih preživljanja, vzgoje in varstva ter stikih s skupnimi otroki. Ko sodišče preuči vse pomembne okoliščine in če ugotovi, da so podani pogoji za ločitev s tožbo, izda sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo. Postopek za ločitev se lahko izvede tudi s sklenitvijo sodne poravnave.

 

Kako poteka postopek za ločitev?

Postopek za ločitev se vrši tako, da sodišče odloči o pomembnih vprašanjih v razmerju otroci – starši. Tako predvsem odloči, da so otroci v varstvu in vzgoji pri enem od staršev ali da so eni pri enem, drugi pa pri drugem od njiju. Sodišče lahko po uradni dolžnosti odloči, da se vsi ali nekateri otroci zaupajo v varstvo in vzgojo tretji osebi, rejniku ali pravni osebi – zavodu, kar pa je redko. Pri odmeri preživnine za otroka sodišče upošteva tako otrokove potrebe kot tudi zmožnost zavezanca. Preživnina mora biti primerna za zagotavljanje uspešnega telesnega in duševnega razvoja otroka.

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.