Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina iz poslovnih razlogov (laičen izraz; pravilno: odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov) je denarna obveznost delodajalca, ki jo je dolžan izplačati za primer, ko je delavcu izdana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Skladno z določbami ZDR-1 postane odpravnina iz poslovnih razlogov pravica delavca, če je njegova zaposlitev pri delodajalcu trajala več kot eno leto, pri čemer se za delo pri delodajalcu šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.

 

Izračun odpravnine iz poslovnih razlogov je urejen v 109. členu ZDR-1. Iz določbe izhaja, da izračun odpravnine iz poslovnih razlogov temelji na povprečni mesečni plači, ki jo je delavec prejel oziroma bi jo prejel, če bi delal v zadnjih treh mesecih, preden mu je bila izdana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Osnova za izračun odpravnine iz poslovnih razlogov je torej povprečna mesečna plača, pri čemer se upošteva celotna plača, skupaj z dodatki, ne le osnova. Pomemben element, ki vpliva na izračun odpravnine iz poslovnih razlogov pa je tudi delovna doba delavca pri delodajalcu.

 

Odpravnina iz poslovnih razlogov se torej izračuna tako, da se množi število delovnih let z odstotkom osnove (kar je odvisno od trajanja zaposlitve) in s samo osnovo (leta × odstotek × osnova). Za trajanje zaposlitve nad 1 do vključno 10 let se mora število delovnih let pomnožiti z 20% osnove, za trajanje nad 10 in do vključno 20 let se pomnoži s 25%, za trajanje zaposlitve nad 20 let, pa se število delovnih let pomnoži s 33,33% osnove. Odpravnina iz poslovnih razlogov ne sme presegati 10-kratnika osnove, torej povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo, razen, če ni s kolektivno pogodbo določeno drugače. Izračun odpravnine iz poslovnih razlogov pa je enak izračunu odpravnine, ki delavcu pripada v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti.

 

Delavcu, ki mu je bila izdana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga obvezno pripada odpravnina iz poslovnih razlogov. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je možna le, če je prenehala potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca. Preden pa je delavcu vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, sme delodajalec preveriti, ali obstajajo možnosti za ohranitev zaposlitve.

 

Če delodajalec ugotovi, da obstaja možnost, da delavca zaposli pod drugimi pogoji, lahko delavcu istočasno z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. V kolikor delavec ne sprejme ponudbe delodajalca za ustrezno zaposlitev za nedoločen čas in mu preneha delovno razmerje na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, mu ne pripada odpravnina iz poslovnih razlogov.

 

Ljubljana, 20.11.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.