Odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas

Odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas se izračuna iz osnove, ki je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, znaša 1/5 osnove. Odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas, ki traja več kot leto dni, znaša 1/5 osnove, povečane za sorazmerni del, za vsak mesec dela. Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas izplača za ves čas zaposlitve pri tem delodajalcu.

 

Znesek odpravnine za določen čas

Odpravnina za določen čas za pogodbo v trajanju od enega meseca do enega leta pri osnovi 1.000,00 EUR znaša 200,00 EUR. Odpravnina za določen čas za pogodbo v trajanju 13 mesecev pri osnovi 1.000,00 EUR znaša 216,67 EUR (200 + (200 × 1/12) = 216,67). Odpravnina za določen čas za pogodbo v trajanju 23 mesecev pri osnovi 1000,00 EUR znaša 383,33 EUR (200 + (200 × 11/12) = 383,33).

 

Odpravnina za določen čas ne pripada delavcu v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

 

Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, je rok za izplačilo odpravnine določen v 108. členu ZDR-1, in sicer ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Npr. v Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti je določen rok za izplačilo odpravnine v 80. členu in sicer ob izplačilu zadnje plače. Enako je rok za izplačilo odpravnine določen po Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo. V Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti pa je rok za izplačilo odpravnine določen v 48. členu in sicer je odpravnino potrebno izplačati ob zadnji plači ali nadomestilu plače, najkasneje do 18. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je delavcu prenehalo delovno razmerje.

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.