Odpravnina iz poslovnih razlogov

Odpravnina iz poslovnih razlogov

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi

V primeru, kadar je s strani delodajalca podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, pripada delavcu ob poteku odpovednega roka odpravnina. Odpravnina v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (v nadaljevanju kot: odpravnina iz poslovnih razlogov) je po višini natančno določena v zakonu o delovnih razmerjih in se v drugačni višini ne sme izplačati, če želimo, da se ne bo davčno obravnavala kot druga izplačila. Odpravnina iz poslovnih razlogov ni podvržena obračunu prispevkov, zato se izplača v enaki višini, kot je bruto izračun odpravnine iz poslovnih razlogov.

 

Za izračun odpravnine iz poslovnih razlogov sta pomembna naslednja elementa: povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo, in trajanje zaposlitve pri delodajalcu ter njegovih pravnih prednikih. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki jo je delavec prejel pri zadnjem delodajalcu, ne pomeni nujno, da izračun odpravnine iz poslovnih razlogov ne bo zajel morebitnih predhodnih zaposlitev; štejejo se tudi tista obdobja, ko je delavec delal pri npr. prevzetem podjetju.

 

Odpravnina iz poslovnih razlogov po višini ne sme presegati 10-kratnika povprečja treh zadnjih plač (podrobneje gl. zgoraj), razen če je s kolektivno pogodbo drugače določeno. Za izračun odpravnine iz poslovnih razlogov se upošteva vsa plača, torej z dodatki, ne le osnova. Odpravnina iz poslovnih razlogov znaša: število delovnih let krat 20% osnove za trajanje zaposlitve nad 1 do vključno 10 let, oziroma krat 25% osnove za trajanje nad 10 in do vključno 20 let ter število let krat 33,33% osnove za trajanje nad 20 let. Pojasnjeno v formuli: leta × procent × osnova. Za sam izračun odpravnine iz poslovnih razlogov se množijo z enakim (glede na leta pripadajočim) odstotkom vsa leta delovne dobe.

 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pomeni, da delavcu odpravnina iz poslovnih razlogov pripada obvezno; dogovor o tem, da se ji delavec odpove, pravno ni veljaven, pa četudi bi bil sklenjen v pisni obliki kot pogodba. Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga kot eden od načinov prenehanja delovnega razmerja, ki je hud poseg v socialni položaj delavca, zagotavlja delavcu z odpravnino določeno materialno varnost. V primeru, da je delavcu podana odpoved iz razloga nesposobnosti, je za tak primer odpravnina enaka in izračunana na enak način, kot odpravnina iz poslovnih razlogov.

 

Ljubljana, 11.5.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.