Odpravnina ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo

Odpravnina pripada delavcu v nekaterih primerih prenehanja delovnega razmerja, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Zakon tako med drugim določa, da delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi, hkrati pa opredeljuje tudi način, na katerega se določi višina odpravnine ob upokojitvi.

 

Odpravnina ob upokojitvi je urejena v 132. členu ZDR-1, prav tako višina odpravnine ob upokojitvi. Odpravnina ob upokojitvi pripada delavcu, ki je pri zadnjem delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, izplačati pa jo je dolžan zadnji delodajalec. Višina odpravnine ob upokojitvi znaša dve povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece ali dve povprečni mesečni plači delavca za pretekle tri mesece, če je za delavca to ugodneje. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti je lahko odpravnina določena tudi drugače.

 

Odpravnina ob upokojitvi delavcu lahko pripade le enkrat, zato delavec v primeru, da se po upokojitvi ponovno zaposli, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi nima pravice do ponovne odpravnine.

 

Odpravnina ob upokojitvi oz. višina odpravnine ob upokojitvi je lahko tudi le delna, in sicer v primeru, če se delavec, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, le delno upokoji, pri delodajalcu pa sklene novo pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas. V tem primeru delavcu pripada odpravnina v sorazmernem delu.

 

Sorazmerna odpravnina ob upokojitvi pripada tudi delavcu, ki dela krajši delovni čas in je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let. V tem primeru delavcu pripada odpravnina sorazmerna delovnemu času, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. Navedeno ne velja za primere, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1 (delo s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševske dopustu).

 

Odpravnina ob upokojitvi pa delavcu ne pripada, če ima pravico do odpravnine po 108. členu ZDR-1 (odpravnina ob odpovedi, ki jo dolžan izplačati delodajalec, kadar delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti) in če je delodajalec za delavca financiral dokup delovne dobe. Delavec pa je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu ZDR-1 oz. znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska, ki je višina odpravnine ob upokojitvi po 1. odst. 132. člena ZDR-1.

 

Ljubljana, 9.5.2014, Odvetniška pisarna Mele

 

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.