Odpravnina pri pogodbi za določen čas

Odpravnina pri pogodbi za določen čas

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi

V Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je v 108. členu določeno, da je delodajalec, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti, dolžan izplačati delavcu odpravnino. Prav tako je delodajalec dolžan izplačati odpravnino delavcu ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ob upokojitvi in v primeru izredne odpovedi s strani delavca zaradi razlogov, naštetih v 111. členu ZDR-1.

 

Odpravnina pri pogodbi za določen čas je opredeljena v 79. členu ZDR-1. Pri tem opozarjamo, da iztek in prekinitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas nimata enakega pomena. Prekinitev je treba razumeti kot prenehanje pred predvidenim samodejnim iztekom, medtem ko pri izteku pogodba preneha sama v predvidenem času. Če je pogodba prekinjena pred iztekom z redno odpovedjo (razen iz krivdnega razloga), delavcu pripada odpravnina pod pogoji, kot pri redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. V primeru izteka pogodbe za določen čas delavcu pripada odpravnina, za katero veljajo drugačni pogoji.

 

Osnova za odmero odpravnine pri pogodbi za določen čas je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Odpravnina pri pogodbi za določen čas, ki je veljala manj kot leto dni, znaša 1/5 osnove. Odpravnina pri pogodbi za določen čas, ki je veljala več kot leto dni, pa znaša 1/5 osnove, povečano za sorazmerni del za vsak mesec dela nad enim letom. Višina odpravnine je tako odvisna od časa trajanja pogodbe ter od višine plače delavca. Višina odpravnine za 8 mesecev trajanja pogodbe pri osnovi 1.500,00 EUR (upoštevana bruto plača) znaša 300 EUR (1/5×1.500=300). Višina odpravnine za 18 mesecev trajanja pri osnovi 1.500,00 EUR znaša 450,00 EUR (1/5×1.500+1/5×1.500×6/12=450). Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o. vam lahko pomaga pri izračunu višine odpravnine.

 

Več o odvetniški pisarni Peter Mele

Kaj dela Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o., si lahko pogledate na spletni strani https://www.odvetnik-mele.si/Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o. vam na svoji spletni strani omogoča, da si sami izračunate višino odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti. Odvetniška pisarna Peter Mele d.o.o. deluje v Ljubljani na naslovu Resljeva cesta 25, v Kranju na naslovu Nazorjeva 8 ter v Cerknici na naslovu Partizanska cesta 6.

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.