Odpravnina za določen čas in nadomestilo za brezposelnost

Odpravnina za določen čas in nadomestilo za brezposelnost

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi

Odpravnina in nadomestilo za brezposelnost sta temi, s katerima se srečujemo tudi pri poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Pod zakonsko določenimi pogoji delavcu v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas pripadata odpravnina in nadomestilo za brezposelnost. Po prenehanju pogodbe o zaposlitvi odpravnina in nadomestilo za brezposelnost delavcu omogočita minimalno socialno varnost oz. predstavljata dohodek, ki v določeni meri nadomešča plačo. Odpravnina in nadomestilo za brezposelnost se izračunata na osnovi mesečne plače in sicer se pri odpravnini upoštevajo zadnji trije meseci, pri nadomestilu pa se upošteva obdobje osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti.

 

 

Delavcu pripada odpravnina ob prenehanju pogodbe za določen čas

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Delavcu pripada odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas (tu poenostavljeno: odpravnina za določen čas). Izjema je, da  odpravnina za določen čas ne pripada delavcem v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu ter opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

 

 

Izračun odpravnine za določen čas

 Odpravnina za določen čas – izračun se napravi na podlagi osnove, ki je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, delavcu pripada odpravnina za določen čas  – Izračun le-te znaša 1/5 osnove. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, delavcu ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pripada odpravnina za določen čas v višini 1/5 osnove, povečane za sorazmerni del te odpravnine za vsak mesec dela.

 

Odpravnina za določen čas – izračun: 1/5 osnove + 1/12 od 1/5 osnove za vsak mesec dela nad enim letom zaposlitve. Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina za določen čas izplača za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu (odpravnina za določen čas in izračun obdobja obsega obdobje prve pogodbe ter obdobje druge oz. nadaljnjih pogodb). Odpravnina za določen čas ne pripada delavcu v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Delavec, ki je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih in delavec, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih, lahko uveljavlja pravico do denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje.

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.