Višine odškodnin za poškodbe, odškodninsko pravo

Višine odškodnin za poškodbe, odškodninsko pravo

Kategorija :
Civilno pravo, Obligacijsko pravo, Odškodnine

Odškodninsko pravo se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov, ki posamezniku zmanjšajo premoženje ali ga kako drugače onemogočijo v uživanju dobrin (kot na primer poškodbe telesa, razžalitev dobrega imena in časti, povzročanje fizične ter psihične bolečine, strahu in podobno). Odškodninsko pravo je celota pravnih pravil in načel, ki se ukvarja s področjem škodnih dogodkov, iz naslova katerih imajo posamezniki pravico od odgovornih oseb uveljavljati odškodnino. Odškodninsko pravo tako določa kriterije, ki jih je potrebno upoštevati, da bi se lahko na podlagi odškodninskega zahtevka uveljavljala odškodnina za poškodbo. Odškodninsko pravo v osnovi določa, da je nekdo upravičen do odškodnine v primeru, ko so istočasno podani vsi elementi odškodninskega delikta, in sicer premoženjska ali nepremoženjska škoda, nedopustno ravnanje, odgovornost povzročitelja in vzročna zveza med škodo in nedopustnim ravnanjem. Za odškodninsko pravo velja načelo numerus clausus odškodnin, kar pomeni, da je odškodnino za nepremoženjsko škodo mogoče dobiti le v zakonsko določenih primerih, kar pa ne velja za primere, ko se uveljavlja odškodnina iz naslova premoženjske škode.

 

Odškodnina za poškodbo ter škodo se oškodovancu v prometni nesreči izplača iz obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), se pravi iz zavarovalne police povzročitelja prometne nesreče. Povrne se škoda za uničene in poškodovane stvari (premoženjska škoda) ter odškodnina za poškodbo (nepremoženjska škoda). Prometna nesreča s telesnimi poškodbami je primer, v katerem so do odškodnine upravičeni tudi vsi sopotniki v vozilu. Premoženjsko škodo na vozilu povrne zavarovalnica na podlagi ocene materialne škode in tu praviloma ni težav. Zaplete se z morebitno drugo premoženjsko škodo (obleka, očala, elektronske naprave itd). Za uveljavljanje nepremoženjske škode je priporočljivo, da vam pomaga strokovnjak, kar bo pojasnjeno v nadaljevanju. Odškodnina za poškodbo se v prometni nesreči izplača tudi povzročitelju prometne nesreče, če ima le-ta sklenjeno AO+ zavarovanje voznika.

 

Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo je zelo odvisna od obsega poškodb, od poteka in načinov zdravljenja, od starosti oškodovanca, od aktivnosti oškodovanca v prostem času, od primarnega in sekundarnega strahu, itd. Višina odškodnine je tako odvisna od mnogih dejavnikov in je lahko precej različna. Možne so odškodnine od manj kot 500 EUR pa tudi preko 100.000 EUR. V Sloveniji ne poznamo kriterijev, po katerih bi bila vrednotena višina odškodnine in zato je pravična višina odškodnine za nepremoženjsko škodo pravni standard, ki se kreira za vsak konkreten primer posebej, mora pa biti v skladu z uveljavljeno sodno prakso. Zaradi tega je zelo pomembno, da se uveljavljanja odškodnine lotimo s pomočjo odvetnika. Odvetnik pravilno utemeljen in dokazno podprt odškodninski zahtevek najprej pošlje zavarovalnici. V primeru odklonitve zahtevka ali v primeru ponujene prenizke odškodnine lahko na pristojno sodišče vloži odškodninsko tožbo.

 

Ljubljana, 19.11.2015, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.