Odvetnik za ločitev

Odvetnik za ločitev

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Zakonska zveza temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo in na obojestranski čustveni navezanosti. V zakonski zvezi sta zakonca enakopravna, dolžna sta se vzajemno spoštovati in si medsebojno pomagati. Zaradi različnih življenjskih situacij pa zakonska zveza pogosto postane nevzdržna in takrat zakonca želita zakonsko zvezo razvezati. Odvetnik je potreben tudi zastopanje in pravno pomoč v postopku za ločitev zakonske zveze (pravilen izraz: razveza zakonske zveze). Odvetnik za ločitev nudi pravno pomoč zakoncema za delitev premoženja ob ločitvi in pri dodelitvi otrok v varstvo in vzgojo in enemu ali obema staršema in pri drugih pravnih vprašanjih.

 

Sodišče lahko razveže zakonsko zvezo na podlagi sporazuma zakoncev. V tem primeru lahko odvetnik za ločitev zakoncema nudi pomoč in svetovanje pri doseganju sporazuma o vseh zakonsko določenih vprašanjih, o katerih se morata sporazumeti, da lahko sporazumno razvežeta zakonsko zvezo. Odvetnik tudi pripravi dokumente za sporazumno ločitev zakonske zveze, kot so na primer dogovor (oz. sporazum) zakoncev o varstvu in vzgoji otrok in dogovor za delitev premoženja ob ločitvi.

 

Sporazumna ločitev zakonske zveze je urejena v 64. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, kjer je predpisano, da sodišče opravi ločitev zakonske zveze na podlagi sporazuma zakoncev le, če sta se sporazumela o varstvu, vzgoji, preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in če sta predložila sklenjen sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa o delitvi skupnega premoženja, o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

 

V primeru, da sporazuma za ločitev zakonske zveze med zakoncema ni mogoče doseči, odvetnik za ločitev vloži tožbo na razvezo oziroma za ločitev zakonske zveze. Po prejemu tožbe sodišče le-to pošlje pristojnemu centru za socialno delo, da z zakoncema opravi svetovalni razgovor in poskuša med zakoncema vseeno doseči sporazumno ločitev zakonske zveze.

 

Pogosta in pomembna tema, pri kateri lahko zakoncema svetuje odvetnik za ločitev, je delitev premoženja ob ločitvi. Pogoj za sporazumno razvezo zakonske zveze je notarsko overjen sporazum o delitvi skupnega premoženja. Kadar pa ne gre za sporazumno razvezo zakonske zveze, delitev premoženja ni istočasna z razvezo zakonske zveze, temveč zakonca delitev premoženja ob ločitvi uredita v okviru ločenega sporazuma ali v drugem sodnem postopku. Kadar je potrebno ugotoviti, kaj obsega skupno premoženje zakoncev, je včasih potrebno vložiti tožbo na ugotovitev skupnega premoženja.

 

Zakon določa, da je premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, njuno skupno premoženje. Sodišče v postopku ugotovi, katero premoženje je bilo pridobljeno z delom zakoncev v času trajanja zakonske zveze in kolikšen delež pripada posameznemu zakoncu. Sodišče v sporu o tem, kolikšen je delež vsakega zakonca na skupnem premoženju, upošteva dohodek vsakega zakonca in druge okoliščine, kot so pomoč, ki jo daje zakonec drugemu zakoncu, varstvo in vzgoja otrok, opravljanje domačih del in vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri povečanju in ohranitvi skupnega premoženja. Premoženje, ki ga zakonec že ima pred sklenitvijo zakonske zveze oz. nastankom življenjske skupnosti, je njegovo posebno premoženje in z njim samostojno razpolaga.

 

Ljubljana, 18.8.2014, Odvetniška pisarna Mele

 

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje, pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.