Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Odvetniki odvetniške pisarne Peter Mele v Ljubljani

Kategorija :
Civilno pravo, Dedno pravo, Delovno pravo, Dolžniki, Družinsko pravo, Gospodarsko pravo, Inšpekcijski postopki, Izvršbe, Izvršilno pravo, Obligacijsko pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Odškodnine, Pogodbe, Posest, Prisilna poravnava in stečaj, Solastnina, Splošni akti, Statusne zadeve, Stečajno pravo, Stvarno pravo, Zahtevki delavcev

Odvetniška pisarna v Ljubljani se nahaja na Resljevi cesti 25. Odvetniki te pisarne dajejo veliko poudarka strokovnosti. Dosledno upoštevajo etični kodeks, kar naj bi spoštovali vsi dobri odvetniki. Pisarna Ljubljana pokriva celotno Slovenijo. Odvetniška pisarna Peter Mele ima tudi podružnico v Cerknici na Partizanski cesti 6.

 

Lokacija v Ljubljani omogoča hiter dostop do sodišč, ki imajo sedež v Ljubljani. Glavna delovna področja pisarne so:

  • DELOVNO PRAVO (odpovedi, denarni zahtevki, zastopanje delavcev, zastopanje delodajalcev),
  • CIVILNO PRAVO (odškodnine, priposestvovanje, delitev solastnine, mejni spori, motenje posesti),
  • GOSPODARSKO PRAVO (spori med poslovnimi subjekti, sklepanje in odpovedovanje pogodb, svetovanje pri sklepanju gospodarskih pravnih poslov, zastopanje v pravdnem postopku),
  • KAZENSKO PRAVO (zastopanje v predkazenskem postopku in na glavni obravnavi, zastopanje preiskavi, zastopanje v postopkih policije, svetovanje) in
  • IZVRŠBE (elektronska izvršba, poizvedbe o premoženju, predlogi za dodatna sredstva izvršbe, svetovanje, spremljanje postopkov izvršbe).

 

Pisarna v Ljubljani in podružnica v Cerknici zastopa tudi na vseh drugih glavnih pravnih področjih, pri čemer imajo odvetniki bogato prakso posebej pri zastopanju gospodarskih družb in zavodov.

 

Glavno vodilo je strokovnost

Na vseh zadevah (Ljubljana in Cerknica) delajo odvetniki in univerzitetni diplomirani pravniki, ki pri svojem delu na prvo mesto postavljajo strokovnost in dober odnos s stranko. Isti odvetniki delajo tako v Ljubljani, kot v Cerknici. Centrala Ljubljana ima glavno pisarno, ki deluje ves dan, Cerknica pa zagotavlja prevzem telefonskih klicev v glavnem v dopoldanskem času. Tudi za zadeve, ki se vršijo v Cerknici, lahko stranke kličejo v pisano Ljubljana, saj je logistični sistem enoten. Pisarna Ljubljana je tako seznanjena z vsemi aktualnimi informacijami za zadeve iz Cerknice.

 

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.