Pravica do dopusta, starševski dopust in porodniški dopust

Pravica do dopusta, starševski dopust in porodniški dopust

Kategorija :
Civilno pravo, Delovno pravo

Pravica do dopusta po ZDR-1 pripada delavcu s sklenitvijo delovnega razmerja. Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta; če ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (161. člen ZDR-1). Pravica do dopusta v minimalnem obsegu je določena v ZDR-1 v 159. členu. Pravica do dopusta ne more biti krajša kot štiri tedne ne glede na to ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Poleg tega ZDR-1 v tretjem in četrtem odstavku 159. člena določa primere osebnih okoliščin, na podlagi katerih delavcu že na podlagi samega zakona pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta (status starejšega delavca po 197. členu ZDR-1, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ter delavec z otrokom do 15 let starosti). Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima pravico do dodatnih sedmih dni letnega dopusta (194. člen ZDR-1). Pravica do dopusta se lahko v daljšem obsegu v skladu z določbo 160. člena ZDR-1 določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 

Porodniški dopust (sedaj imenovan materinski dopust) je dopust, namenjen pripravi na porod ter negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Porodniški dopust traja 105 dni. Upravičenci do porodniškega dopusta morajo biti zavarovani za starševsko varstvo. Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda. Oče ali druga oseba lahko uveljavljajo pravico do porodniškega dopusta, če otrokova mati umre, otroka zapusti ali če je po mnenju zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za delo. Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

 

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka neposredno (takoj) po poteku porodniškega dopusta. Starševski dopust lahko koristi eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka. Starševski dopust za vsakega starša traja 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih, razen izjem. Oče lahko prenese na mater celoten starševski dopust (130 dni). Starševski dopust eden od staršev izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za določenega otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.

 

Ljublajna, 23.08.2016, Odvetniška pisarna Mele

 

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.