Preživnina

Preživnina

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Preživnina je urejena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki določa dolžnost preživljanja staršev do otrok, otrok do staršev in zakoncev po razvezi zakonske zveze. Preživnina za otroka se od 1.5.2004 določa preko sodišča; ali tako, da se preživnina določi na podlagi sporazuma ali pa na podlagi tožbe. Sodišče prav tako odloča o preživnini otrok do staršev in preživnini med zakonci, lahko pa stranke o preživnini sklenejo sporazum v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

 

Preživnina se določi v mesečnem znesku za vnaprej, zahteva pa se lahko od trenutka, ko je bila vložena tožba za preživnino. Sodišče lahko na zahtevo upravičenca ali zavezanca zviša, zniža ali odpravi z izvršilnim naslovom določeno preživnino, če se spremenijo potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca, na podlagi katerih je bila preživnina določena. Preživnina, določena z izvršilnim naslovom, se enkrat letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS.

 

Preživnina se določa individualno, saj je izračun preživnine odvisen od okoliščin primera, pri čemer se upoštevajo potrebe upravičenca ter materialne in pridobitnezmožnosti zavezanca. Ko se določa preživnina za otroka, mora sodišče pri določitvi preživnine upoštevati otrokovo korist, tako da je preživnina primerna za zagotavljanje uspešnega telesnega in duševnega razvoja otroka, kar vpliva na izračun preživnine. Izračun preživnine mora tako zajemati stroške življenjskih potreb otroka, zlasti stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih posebnih potreb otroka, pri čemer se potrebe, ki vplivajo na izračun preživnine, ne more ugotavljati po računski operaciji (niso matematičen pojem). Na izračun preživnine namreč vpliva vrednotenje vrst in višin potreb otroka, ki so prilagojene zmožnostim staršev, zaradi česar je končna višina ugotovljenih potreb lahko le njihova ocena.

 

Preživnina za otroka se lahko določi na podlagi sporazuma v nepravdnem postopku, ko starša sodišču predlagata, da o tem izda sklep. Če preživnina za otroka ni predlagana v skladu s koristjo otroka, sodišče takšnemu predlogu ne bo sledilo. V kolikor sporazum ni mogoč, se preživnina za otroka lahko določi tudi na podlagi vložene tožbe za določitev preživnine. Tudi ob razvezi zakonske zveze se preživnina za otroka določi sodno. V primeru sporazumne razveze zakonske zveze je sporazum o preživljanju skupnih otrok del sporazuma o razvezi zakonske zveze. Če sodišče razveže zakonsko zvezo na podlagi tožbe, med drugim odloči tudi o preživnini, pri čemer ni vezano na postavljeni zahtevek. Starši so dolžni preživljati svojega otroka do polnoletnosti, po polnoletnosti pa le, če se redno šola, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

 

Ljubljana, 1.8.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.