Razveza zakonske zveze – Postopek

Razveza zakonske zveze – Postopek

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Kadar zakonska zveza za enega ali oba zakonca postane nevzdržna, se zakonca odločita za razvezo zakonske zveze. Razveza zakonske zveze (oz. postopek za ločitev, kot se v praksi pogosto uporablja) je urejena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), pri čemer je razveza zakonske zveze mogoča na podlagi sporazuma ali z vložitvijo tožbeSporazumna razveza zakonske zveze je možna le, če sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema in če sta predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum, ki ureja razdelitev premoženja po ločitvi in tudi sporazum o tem, kdo od njiju ostane ali postane najemnik stanovanja in o preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.

 

V kolikor takšnega sporazuma, s katerim bi zakonca uredila vsa medsebojna razmerja, zakonca ne dosežeta, se postopek za ločitev začne z vložitvijo tožbe na razvezo zakonske zveze. Vendar pa je v vsakem primeru razveza zakonske zveze sodna, saj postopek za ločitev vodi sodišče, ki zakonsko zvezo razveže ali na podlagi sporazuma ali pa po opravljeni razvezni pravdi, v postopek za ločitev pa je vedno vključen tudi Center za socialno delo, ki v primeru sporazumne razveze poda mnenje, ali je poskrbljeno za otrokove koristi, v primeru vložene tožbe pa opravi svetovalni razgovor.

 

V postopek za ločitev v primeru tožbe pa ni zajeta tudi razdelitev premoženja; slednjo lahko zakonca uredita v okviru sporazuma, ki ureja razdelitev premoženja, ali v drugem postopku (postopek za delitev skupnega premoženja).

 

Če je razveza zakonske zveze sporazumna, mora biti razdelitev premoženja urejena že s sporazumom, s katerim zakonca uredita vsa medsebojna razmerja. Če razveza zakonske zveze ni sporazumna, je potrebno premoženje deliti z ločenim sporazumom ali pa v drugem sodnem postopku. Včasih je potrebno vložiti tožbo na ugotovitev skupnega premoženja zakoncev. V tem pravdnem postopku sodišče ugotovi, katero premoženje je bilo pridobljeno z delom zakoncev v času trajanja njune zakonske zveze in kakšen delež na tem premoženju pripada posameznemu zakoncu. Če ni spora o obsegu in deležih, sodišče v nepravdnem postopku uredi razdelitev premoženja s sklepom, s katerim odloči, katere stvari iz njunega skupnega premoženja pripadajo posameznemu zakoncu.

 

Ljubljana, 29.8.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.