Skrbništvo nad otroci

Skrbništvo nad otroci

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

V tem prispevku pojasnjujemo, da zakon izraza „skrbništvo“ ne uporablja v pomenu „dodelitev otroka v varstvo in vzgojo“. Skrbništvo je urejeno v šestem delu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. To je oblika varstva mladoletnih oseb, za katere starši ne skrbijo ter polnoletnih oseb, ki niso sposobne skrbeti same zase, za svoje pravice in koristi ter svoje premoženje. Namen skrbništva nad mladoletnimi je s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razviti osebnost mladoletnih varovancev ter jih usposobiti za samostojno življenje in delo. Zajema tudi skrb za mladoletnikovo premoženje, pravice in koristi.

 

Polnoletne osebe, katerim sodišče delno ali v celoti odvzame poslovno sposobnost, postavi center pod skrbništvo ter jim določi skrbnika. Obsega skrb za osebo varovanca v obsegu oskrbe, zdravljenja in usposabljanja za samostojno življenje, kot tudi skrb za premoženjske in druge koristi. Skrbništvo za posebne primere pride v poštev predvsem takrat, kadar oseba nima možnosti uveljavljati svoje koristi in izvrševati svojih pravic. Pri tej obliki skrbništva ni namen skrb za osebo v celoti, temveč je namenjeno varstvu v omejenem obsegu, v določeni smeri ali za razrešitev sporne situacije. V javnosti se pri razvezi zakonske zveze oziroma t.i. ločitvi skrbništvo uporablja kot izraz, ki pomeni, komu bo otrok dodeljen v varstvo in vzgojo.

 

Ločitev in otroci

Ko postane zakonska zveza nevzdržna, se izvede ločitev in otroci so tako načeloma dodeljeni enemu od staršev v vzgojo in varstvo, z drugim pa imajo določene oz. dogovorjene stike. Že za sama zakonca je stresna celo sporazumna ločitev in otroci nedvomno to tudi sami težko prenašajo. Ko imata zakonca skupne otroke, je priporočljiva sporazumna razveza zakonske zveze. Otroci se različno odzovejo na tako neprijetno novico, kot je ločitev staršev. Pojavijo se občutki jeze, strahu, globokega žalovanja. Iskrenost, razumnost in odkritost so načini, ki olajšajo samo ločitev in otroci ločitev tako lažje prenašajo. Pomembno je, da se oba starša z otokom pogovarjata in mu dasta možnost, da izrazi svoja čustva. Doseže se stvarnejši pogled otroka na ločitev in otroci bodo ločitev staršev lažje sprejeli.

 

Sporazumna razveza zakonske zveze

Sporazumna razveza zakonske zveze se izvede tako, da oba zakonca na pristojno okrožno sodišče podata predlog za sporazumno razvezo. Sporazumna razveza zakonske zveze je nedvomno dostojanstven način, v katerem se ne razkriva intimna sfera njunega zakona. Pred sporazumno razvezo zakonske zveze je potrebno pri pristojnem Centru za socialno delo opraviti svetovalni razgovor. Le-ta ni potreben, če zakonca nimata skupnih otrok, nad katerimi imata roditeljsko pravico, če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposoben za razsojanje, če živi en zakonec ali če živita oba zakonca v tujini ali če se zahteva razveza zakonske zveze zato, ker je en zakonec pogrešan. Sporazumna razveza zakonske zveze zahteva, da se zakonca sporazumeta o varstvu, vzgoji, stikih in preživljanju skupnih otrok ter o delitvi skupnega premoženja, kdo ostane najemnik skupnega stanovanja in o njunem preživljanju. Preden sodišče razveže zakonsko zvezo, mora sodišče ugotoviti, ali je sporazum (vzgoja, varstvo, stiki, preživljanje) v skladu s koristjo otrok.

 

Ljubljana, 11.6.2015, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.