Skupno premoženje in ločitev s tožbo

Skupno premoženje in ločitev s tožbo

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Premoženje, ki ga ima zakonec ob sklenitvi zakonske zveze, ostane njegova last in z njim samostojno razpolaga. Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze, je njuno skupno premoženje. Z njim zakonca razpolagata skupno in sporazumno. Pravice na nepremičninah, ki so skupno premoženje zakoncev, se vpišejo v zemljiško knjigo na ime obeh zakoncev kot njuno skupno premoženje po nedoločenih deležih.

 

Za svoje obveznosti, ki jih je imel zakonec pred sklenitvijo zakonske zveze, in za obveznosti, ki jih prevzame po sklenitvi zakonske zveze, odgovarja s svojim posebnim premoženjem in s svojim deležem na skupnem premoženjuSkupno premoženje se razdeli, če zakonska zveza preneha ali se razveljavi. V času trajanja zakonske zveze se premoženje lahko razdeli po sporazumu ali na zahtevo enega ali drugega zakonca. Pri delitvi skupnega premoženja se šteje, da sta deleža zakoncev na skupnem premoženju enaka, zakonca pa lahko dokažeta, da sta prispevala k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju.

 

Zakonska zveza preneha s smrtjo enega zakonca, z razglasitvijo enega zakonca za mrtvega in z razvezo zakonske zveze. Kadar se zakonca ne moreta sporazumeti o razvezi njune zakonske zveze, lahko razvezo zahteva eden ali drugi s tožbo pred sodiščem, t.i. ločitev s tožbo. V takem primeru je potrebno dokazati zgolj to, da je zakonska zveza iz kateregakoli razloga postala nevzdržna. “Krivda” enega od zakoncev za nevzdržno stanje na odločitev sodišča o tem, ali bo zakonsko zvezo razvezalo ali ne, ne vpliva. Ločitev s tožbo je navadno posledica spora zaradi delitve premoženja ali višine preživnine.

 

V teh primerih zakonec najprej zahteva ločitev s tožbo, ki obsega tudi zahtevek o dodelitvi, preživnini in stikih z otroki, na to sledi še tožba za delitev skupnega premoženja. Čeprav se zakonca povsem strinjata o vseh točkah razveze, lahko opravita ločitev s tožbo iz povsem drugačnih razlogov. Ker sporazumna razveza zahteva tudi sporazum o delitvi skupnega premoženja, ki mora biti v notarskem zapisu in ker so stroški le-tega lahko zelo visoki, se zakonca razvežeta s tožbo, skupno premoženje pa razdelita izvensodno.

 

Zakonci se iz različnih razlogov odločijo za razvezo zakonske zveze. Otrokov odziv na ločitev je odvisen od starosti in zmožnosti razumevanja. Zato je pomembno, da starši na razumen način predstavijo otrokom razloge za ločitev in otroci bodo to bolje sprejeli. V praksi je veliko primerov medsebojnega obtoževanja za ločitev in otroci ob tem doživljajo psihično škodo. Pri ločitvi je potrebno ravnati odgovorno, ker so otroci nedvomno šibkejši in ranljivejši udeleženci v dogajanju. Ni mogoče spregledati, kako dramatična je za otroke ločitev in otroci se ne smejo izrabljati za uveljavljanje interesov katerega od zakoncev. Predvsem je pomembno, da starša otrokom posvetita več časa, pozornosti, nežnosti, jim omogočita, da izrazijo svoja čustva ter jim s tem olajšata ločitev in otroci bodo sčasoma to sprejeli.

 

Ljubljana, 13.5.2015, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.