Skupno premoženje

Skupno premoženje

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Temelji na svobodni odločitvi skleniti zakonsko zvezo, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči zakoncev. Če zakonska zveza postane za katerega od zakoncev nevzdržna, imata možnost izpeljati postopek za ločitev (ločitev je laičen izraz, pravno pravilnejši izraz pa je razveza zakonske zveze), s čimer dosežeta prenehanje zakonske zveze.

 

V postopek za ločitev v primeru tožbe ni zajet postopek, v katerem se deli tudi skupno premoženje zakoncev. Postopek za ločitev se zaključi, tudi če skupno premoženje med zakoncema ni razdeljeno. To razvezana zakonca lahko uredita v okviru sporazuma ali v drugem postopku (postopek za delitev skupnega premoženja). Postopek za ločitev ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

 

Za to, da se postopek za ločitev začne, mora biti na sodišče vložena vloga za ločitev. Pri sporazumni razvezi je takšna vloga za ločitev predlog zakoncev za razvezo, kadar za sporazumno razvezo niso izpolnjeni pogoji, pa je vloga za ločitev, ki se vloži na sodišče, tožba. Za uspešen potek in zaključek sodnega postopka za razvezo je pomembna določba 71. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja posledice, če se kateri od zakoncev ne udeleži svetovalnega razgovora pri CSD, ki se opravi po tem, ko je na sodišče vložena vloga za ločitev (predlog za sporazumno razvezo ali tožbo). Če na ta svetovalni razgovor pri sporazumni razvezi ne prideta oba zakonca, pri razvezi s tožbo pa ne pride tožnik, se namreč šteje, da je vloga za ločitev umaknjena, razvezni postopek pa se ustavi.

 

V skladu z določbo 51. člena Zakona o zakonski zvezi in družinski razmerjih je skupno premoženje vse premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v času trajanja zakonske zveze. Takšno skupno premoženje med zakoncema nastaja neposredno na podlagi zakona in se mu zakonca ne moreta izogniti s sklenitvijo morebitnega drugačnega dogovora o medsebojnih premoženjskih razmerjih v času zakonske zveze. S skupnim premoženjem zakonca razpolagata in ga upravljata skupno in sporazumno. Ne glede na to lahko zakonca skupno premoženje kadar koli razdelita.

 

To lahko storita s sporazumom že v času trajanja zakonske zveze, med razvezo zakonske zveze ali kadarkoli po njej. V primeru sporazumne razveze zakonske zveze se mora premoženje zakoncev razdeliti v istem postopku, saj morata zakonca predlogu za razvezo priložiti dogovor o delitvi skupnega premoženja, ki mora biti sklenjen v izvršljivem notarskem zapisu. Kadar sporazumna delitev skupnega premoženja med zakoncema ni mogoča, ker se zakonca ne strinjata o tem, kaj sestavlja njuno skupno premoženje oziroma kakšni so deleži posameznega od zakoncev na skupnem premoženju, mora za ugotavljanje obsega skupnega premoženja in določitev deležev na njem eden od zakoncev zoper drugega vložiti tožbo.

 

Ljubljana, 13.1.2015, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.