Sporazumna ločitev

Sporazumna ločitev

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Sporazumna ločitev je laičen izraz, ki se v splošni javnosti pogosto uporablja, vendar pa je napačen, saj sporazumna ločitev pravno pravilno pomeni sporazumno razvezo zakonske zveze. Sporazumna razveza zakonske zveze ali, laično rečeno sporazumna ločitev, pomeni, da se zakonska zveza razveže na podlagi sporazumne odločitve obeh zakoncev. Ne glede na to, da obstaja sporazum o razvezi, pa se lahko sporazumna ločitev, z vsemi pravnimi posledicami, doseže le na sodišču. Sporazumna ločitev oziroma razvezni postopek se tako začne s predložitvijo sporazumnega predloga pri pristojnem sodišču. Predlog lahko vložita oba zakonca, pred tem pa morata skleniti tudi sporazum o delitvi skupnega premoženja v obliki izvršljivega notarskega zapisa.

 

Drugače pa se lahko razvezo zakonske zveze doseže še s tožbo. Tožbi za razvezo zakonske zveze se v splošnem žargonu reče vloga za ločitev, kar zopet ni pravno pravilen izraz. Medtem ko predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze vložita oba zakonca, se vloga za ločitev vlaga enostransko, kar pomeni, da tožbo za razvezo zakonske zveze vloži eden od zakoncevVloga za ločitev oziroma tožba za razvezo zakonske zveze se vloži zaradi nevzdržnosti zakonske zveze. Vloga za ločitev mora tudi vsebovati izkazane razloge za nevzdržnost zakonske zveze, za kar pa zadostuje že, da zakonsko zvezo kot nevzdržno subjektivno doživlja tožnik.

 

Ko se vlaga vloga za ločitev, je potrebno paziti, da so v njej obrazložena vas potrebna dejstva. Potrebna je obravnava, ki se za območje sodnega okrožja Ljubljana odvija vselej v Ljubljani in ne pred okrajnimi sodišči. Zato je priporočljivo, da v razveznem postopku zakoncu, ki zahteva razvezo,  pomaga odvetniška družba v Ljubljani. Naša odvetniška družba v Ljubljani,  se ukvarja z družinskim pravom in nudi strokovno pomoč ter zastopanje. Razvezni postopek je kompleksen in stresen, a se lahko z ustrezno pravno pomočjo precej olajša. Odvetniška družba v Ljubljani, ki nudi kompetentno odvetniško pomoč, lahko stranki pravno svetuje že od samega začetka razveznega postopka, s čimer se prepreči morebitne nepravilnosti ali dolgotrajnost postopka. V postopku razveze zakonske zveze opravi naša  odvetniška družba v Ljubljani za zakonca pravna dejanja, ki so potrebna v razveznem postopku in nudi stranki pravno zastopanje pred sodišči ter drugimi javnimi organi.

 

Razveza zakonske zveze ima za posledico tudi potrebo, da se opravi delitev skupnega premoženja. Delitev skupnega premoženja je ločen postopek, v katerem se odvetniška pomoč najbolj priporoča. Skupno premoženje zakoncev predstavlja premoženje, ki sta ga zakonca pridobila z delom v času trajanja zakonske zveze. Z odvetniško pomočjo, ki jo nudi naša  odvetniška družba v Ljubljani se lahko zagotovi, da je delitev skupnega premoženja pravična. Prepreči se lahko tudi morebitne posege upnikov na del skupnega premoženja, ki pripada drugemu razvezanemu zakoncu.

 

Ljubljana, 22.9.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.