Tožba za ločitev

Tožba za ločitev

Kategorija :
Civilno pravo, Družinsko pravo

Tožba za ločitev je urejena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, nekatera (zlasti postopkovna) pravila pa so urejena tudi v Zakonu o pravdnem postopku. Zakon ureja dva temeljna načina razveze zakonske zveze, in sicer sta to tožba za ločitev in sporazum zakoncev oziroma sporazumna ločitev. Za začetek razveznega postopka mora biti na sodišče vložena tožba za ločitev. Pri sporazumni razvezi takšna tožba za ločitev ni potrebna, saj se zakonca o razvezi sporazumeta tako o sami razvezi, kot tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju morebitnih skupnih otrok. Kadar to ni mogoče, sodišče v postopku, katerega začetek predstavlja tožba za ločitev, odloči o sporu med zakoncema. Predmet razveznega postopka v primerih, da imata zakonca otroke, ne more biti samo razveza; vedno so predmet postopka ločitev in otroci, zato sodišče odloči o vsem hkrati.

 

Delitev premoženja pri ločitvi se ne urejata v istem postopku kot sama ločitev. V kolikor gre za sporazumno razvezo zakonske zveze, se delitev premoženja pri ločitvi ureja istočasno, saj je predložitev v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjenega sporazuma o delitvi premoženja eden od pogojev za dopustnost takšne razveze. Sicer pa delitev premoženja pri ločitvi ni predmet obravnave v postopku razveze zakonske zveze in morata zakonca premoženje deliti z ločenim sporazumom ali pa v drugem sodnem postopku. Postopek za delitev premoženja pri ločitvi se od postopka za samo razvezo med drugim razlikuje tudi v tem, da sodišče zakonsko zvezo razveže v pravdnem postopku, premoženje pa se deli v nepravdnem postopku.

 

Včasih je potrebno vložiti tožbo na ugotovitev skupnega premoženja zakoncev, pri čemer sodišče v tem postopku ugotovi, katero premoženje je bilo pridobljeno z delom zakoncev v času trajanja njune zakonske zveze in kakšen delež na tem premoženju pripada posameznemu zakoncu. Medtem ko se ločitev in otroci ne morejo obravnavati ločeno, pa delitev premoženja pri ločitvi ni nujno vedno povezana s samo razvezo, saj lahko zakonca skupno premoženje razdelita oz. ugotovita njegov obseg tudi neodvisno od tega, ali je bila zakonska zveza med njima razvezana ali ne.

 

Ločitev in otroci sta torej vprašanji, ki sta neločljivo povezani in ju je treba v primeru, da imata zakonca skupne mladoletne otroke, obravnavati istočasno in v istem postopku. Ob sporazumni razvezi zakonske zveze morata biti zakonca sporazumna o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema, ob vloženi tožbi na razvezo zakonske zveze pa o tem odloči sodišče. Ločitev in otroci sta tako vprašanji, ki ju ni mogoče urejati ločeno ali v različnih postopkih. Sodišče v teh primerih pri odločanju upošteva predvsem koristi mladoletnih otrok. Tako so ločitev in otroci predmet obravnave v istem postopku pred istim sodiščem.

 

Ljubljana, 15.12.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.