Več o odpravnini

Več o odpravnini

Kategorija :
Delovno pravo

Odpravnina je enkratno izplačilo, ki nastane zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti ter ob upokojitvi, pa tudi ob poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Odpravnina pri odpovedi ima socialno funkcijo, saj delavcu pomaga preživeti v prehodnem obdobju do sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi. Odpravnina ob upokojitvi pa predstavlja plačilo za delavčevo zvestobo delodajalcu in omili znižanje prejemkov ob prehodu delavca iz zaposlitve v upokojitev. Ker je odpravnina oblika dohodka delavca, se ta obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Odpravnina se ne izplača, če delodajalec zagotovi ustrezno zaposlitev pri drugem delodajalcu.

 

Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. Odpravnino pri odpovedi določa 108. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Osnova za izračun odpravnine pri odpovedi je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Delavcu pripada odpravnina v višini: 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let; 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let ter 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

 

Kako je z odpravnino ob upokojitvi

Odpravnina ob upokojitvi pa je opredeljena v 132. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino. Odpravnina ob upokojitvi znaša dve povprečni mesečnih plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Odpravnina ob upokojitvi se plača delavcu v sorazmernem delu, če je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se je delno upokojil.

 

Odvetniška družba v Ljubljani

Naša odvetniška družba, ki deluje v Ljubljani, v Kranju in v Cerknici, vam lahko učinkovito pomaga pri uveljavitvi odpravnine, ki vam pripada. V kolikor delodajalec že dosojene odpravnine ne plača v določenem roku, vam lahko odvetniška družba na lokacijah v Ljubljani, v Kranju in v Cerknici svetuje in vas zastopa pri izterjavi. Odvetniška družba v Ljubljani in Kranju sprejema stranke po predhodnem dogovoru, v Cerknici pa tudi brez predhodne najave.

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.