Zaposlitev za določen čas – pogodba

Zaposlitev za določen čas – pogodba

Kategorija :
Delovno pravo, Odpovedi pogodb o zaposlitvi, Pogodbe

Pogodba o zaposlitvi za določen čas je v ZDR-1 predvidena kot izjema od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas se tako lahko sklene v primerih, ki jih določa zakon ali kolektivna pogodba. Pogodba o zaposlitvi za določen čas pozna še nekatere druge zakonske omejitve. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je sklenjena za omejen čas, ki je potreben, da se delo v zakonsko določenih primerih opravi, pri čemer delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v zakonsko določenih primerih. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali s kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

 

Izplačilo odpravnine je pri pogodbi o zaposlitvi za določen čas v letu 2014 dobilo novo ureditev. Če pogodba o zaposlitvi preneha s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena, delavcu pripada izplačilo odpravnine. Če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom, delavcu izplačilo odpravnine ne pripada.

 

Po višini se izplačilo odpravnine izračunava drugače, kot pri pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas. V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, delavcu pripada izplačilo odpravnine v višini 1/5 povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Če je bila pogodba sklenjena za več kot eno leto, se znesek poveča za sorazmerni del osnovne odpravnine – za vsak mesec dela.

 

V praksi se pojavlja vprašanje, ali pri kratkotrajni pogodbi o zaposlitvi za določen čas pripada delavcu regres za letni dopust (pogovorno imenovan tudi „letni regres“). Odgovor je, da letni regres pripada tudi v primeru, če je sklenjena le pogodba o zaposlitvi za določen čas, s tem, da v primeru pogodb o zaposlitvi, ki trajajo manj kot eno leto, pripada letni regres le v sorazmernem delu, vezano na pravico do letnega dopusta. Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Torej letni regres v takšnih primerih ne pripada v polni višini. Posebnosti so tudi pri roku plačila, saj letni regres lahko pripada tudi šele v drugi polovici leta.

 

Ljubljana, 17.9.2014, Odvetniška pisarna Mele

Se ne strinjate z vsebino oz. imate dodatno vprašanje? Pokličite 01 433 86 12 ali pošljite e-sporočilo na  mele.peter@siol.net

 

Opomba: članki na naši spletni strani so namenjeni temu, da jih na spletu najde in razume tudi bralec brez pravnega znanja. Nekateri izrazi v njih so zato poenostavljeni ali pogovorni, določene besedne zveze pa prilagojene spletnemu iskanju. Opisi lahko prikazujejo samo del možnih vidikov obravnavane teme.